Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej kontynentu. Szczególnie objętym analizą zostało zagadnienie Zwiększania Odporności – Recovery and Resilence Facility, stanowiące narzędzie warunkujące zastosowanie Funduszu Odbudowy. Głównym celem badawczym projektu jest charakterystyka oraz analiza planowanego wdrożenia w Polsce programu europejskiej transformacji cyfrowej, identyfikacja spodziewanych efektów zmian życia publicznego czy społecznego. Radykalizm zmian i spodziewane dalekie skutki europejskiego projektu zasługują na kompleksową analizę, która ukaże skalę nieodwracalnych przemian na gruncie gospodarczo-społecznym.

Czas realizacji: 12.05.2021 r. – 31.12.2021 r.

 

Facebook
YouTube