Projekt poświęcony kompleksowej analizie oddziaływania unijnego mechanizmu Next Generation EU na polską gospodarkę. Jest to zagadnienie szczególnie ważne, gdyż nie ukazał się dotąd w Polsce żaden wszechstronny bilans ekonomiczny,  uwzględniający plusy jak i minusy proponowanych rozwiązań. Również w Europie, mimo istotnego znaczenia wprowadzonego mechanizmu, temat nie został właściwie wyczerpany, a nawet należycie podjęty. Projekt dotyczy również długoterminowych skutków prawnych, ryzyka ekonomicznego związanego z nowymi podatkami oraz opłatami czy zagadnienie odpowiedzialności prawnej za powstałe zadłużenie. Prace zespołu zmierzają do wydania pełnego raportu uwzględniającego nie tylko Polskę, ale także inne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Czas realizacji: 17.03.2021 r. – 15.04.2021 r.

 

Facebook
YouTube