Konferencja międzynarodowa pt.

OGRANICZENIA I NARUSZENIA WOLNOŚCI RELIGIJNEJ. PERSPEKTYWA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

(Warszawa, 2-3 września 2022 r.)

 

Centrum Badań Polityki Europejskiej to jednostka badawcza realizująca prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad procesami integracji europejskiej oraz poszczególnych polityk unijnych. Prace badawczo-naukowe instytutu koncentrują się wokół nauk prawnych, nauk o polityce, ekonomii czy socjologii, a także – skupiają się na ochronie praw podstawowych, podejmując zagadnienia ochrony wartości cywilizacji zachodniej (europejskiej), osadzonej na fundamentach etyki chrześcijańskiej, filozofii greckiej oraz prawa rzymskiego.

Obecne czasy naznaczone są swego rodzaju wrażliwością na problematykę wolności – jednocześnie mocno kładzie się nacisk na stosunek do wolności osobistej i społecznej jednostki. Fundamentalną kwestią jest określenie właściwej zależności między funkcjonowaniem prawa do wolności religijnej, w kontekście aktualnie przeważającej i kreowanej przez polityczne elity europejskie – wizji Unii Europejskiej.

W dyskursie społecznym coraz częściej powtarza się pytanie o relacje prawa do wolności religijnej w kontekście naruszenia prawa do prywatności, czego niewątpliwym znakiem może być problematyka obecności symboli religijnych w życiu społecznym. W dzisiejszych czasach dochodzi do wielu nadużyć deprecjonujących wolność religijną – rozumianą nie w kontekście prawa naturalnego, lecz w mylnej perspektywie preferencji wyłącznie prywatnej – wykluczającej motywację religijną jednostki, nawet poza granice tzw. życia społecznego. W skrajnych przypadkach taka postawa może prowadzić do naznaczenia i ostracyzmu w życiu społecznym.

Zważywszy na ważny dorobek polskiego prawa konstytucyjnego – w szczególności w kontekście wolności człowieka oraz wolności religii i kultury, nota bene –  umocowanych w polskim dziedzictwie narodowym, a w obecnych ramach prawnych – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej 2 kwietnia 1997 r. (która w rozdziale II mieści w sobie katalog podstawowych wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela – ujęte zostały zaraz po naczelnych zasadach ustrojowych), jest to najlepszy wyznacznik nie tylko jak priorytetową rolę w życiu społecznym i politycznym zajmują prawa i obowiązki nakładane na obywatela, ale jak ważne jest wypełnianie i przede wszystkim ochrona tychże wolności –w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu.

Naturę wolności religijnej określa się jako złożoną, ponieważ w sposób subiektywny równoważy – często rozbieżne ze sobą – interesy, poglądy czy potrzeby obywateli. Z tego względu, odpowiednie określenie ram prawnych w tym zakresie jest zadaniem priorytetowym.

Wolność religijna jest integralną częścią praw człowieka, oprócz prawodawstwa krajowego, pochylić należy się nad ochroną tej wartości w jurysdykcji międzynarodowej. Najbardziej doniosłym aktem chroniącym wolność religijną w tej płaszczyźnie jest przyjęta w 1950 r. Europejska Konwencja Praw Człowieka, która określa europejskie standardy w zakresie wolności religijnej zdefiniowanej jako wolność sumienia i wyznania. Artykuł 9 Konwencji stanowi, że: “Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne”. Wskazany przepis konstytuuje przesłanki ograniczenia wolności religijnej, określa bowiem, iż: “Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez prawo i konieczne w społeczeństwie demokratycznym, z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności oraz praw i wolności innych osób.”

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania działalności Centrum Badań Polityki Europejskiej SWWS oraz promocji raportów i analiz w tematyce konferencyjnej, wśród nich wyróżnić można następujące raporty CBPE takie jak: “Ewolucja pojmowania wolności religijnej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, czy :“Praktyka realizacji wolności religijnej w wybranych krajach Europy”.

 

Komitet Naukowy:

dr Marcin Strzelec

prof. Tomasz Kośmider

prof. Jarosław Szymanek 

prof. Marek Bielecki

prof. Paweł Sobczyk

prof. Alejandra Vanney

dr Mariusz Kuryłowicz

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [7,03 MB]

Facebook
YouTube