Міжнародна конференція

ОБМЕЖЕННЯ ТА ПОРУШЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ.
НАЦІОНАЛЬНА ТА МІЖНАРОДНА ПЕРСПЕКТИВА

(Варшава, 2-3 вересня 2022 р.)

Центр дослідження європейської політики – дослідницький центр, який проводить міждисциплінарні дослідження процесів європейської інтеграції та окремих політик Європейського Союзу. Дослідницька та наукова робота інституту зосереджена на правових науках, політиці, економіці та соціології, а також – на захисті фундаментальних прав, вирішенні питань захисту цінностей західної (європейської) цивілізації, заснованих на засадах християнської етики, грецької філософії та римського права.

Сучасні дослідження відзначаються своєрідною увагою до питань свободи – водночас неабиякий акцент робиться на ставленні до особистої та суспільної свободи особистості. Фундаментальним питанням є визначення правильного співвідношення функціонування права до релігійної свободи в контексті нині превалюючої та створеної європейськими політичними елітами – візії Європейського Союзу.

У суспільному дискурсі все частіше порушується питання про співвідношення права на свободу віросповідання в контексті порушення права на приватне життя, що, безперечно, може бути відзначене питанням присутності релігійних символів у суспільному житті. Нині існує багато зловживань релігійною свободою – розуміємо її не в контексті природного права, а в помилковій перспективі виключно приватних переваг – виключаючи релігійну мотивацію особи, навіть поза межами соціального життя. У крайніх випадках таке ставлення може призвести до стигматизації та остракізму в суспільному житті.

Беручи до уваги важливі досягнення польського конституційного права – зокрема, у контексті свободи людини та свободи релігії та культури, nota bene – закріплених у польській національній спадщині, а також у чинній правовій базі – Конституція Республіки Польща, ухвалена 2 квітня 1997 р. (розділ II основні свободи, прав і обов’язки людини і громадянина – був включений одразу після основних системних принципів), є найкращим показником не лише пріоритетної ролі в суспільстві  і політичного життя про права та обов’язки, які покладені на громадянина, але й про те, наскільки важливим є виконання і, перш за все, захист цих свобод для всіх – у широкому розумінні цього слова.

Природа свободи віросповідання описується як складна, оскільки вона суб’єктивно врівноважує – часто різні – інтереси, погляди чи потреби громадян. Тому належне визначення законодавчої бази у цій сфері є першочерговим завданням.

Релігійна свобода є невід’ємною частиною прав людини, окрім національного законодавства, слід звернути увагу на захист цієї цінності в міжнародній юрисдикції. Найважливішим актом, що захищає релігійну свободу в цьому відношенні є Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, прийнята в 1950 році, яка визначає європейські стандарти у сфері релігійної свободи, визначеної як свобода совісті та релігії. Стаття 9 Конвенції говорить: «Кожна людина має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати  свою релігію чи переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно». Зазначене положення умовно є обмеженням релігійної свободи, оскільки в ньому зазначено, що: «Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Конференція, також, стане нагодою представити діяльність Центру досліджень європейської політики SWWS та популяризувати доповіді та аналізи конференції, включаючи наступні доповіді CBPE, такі як: «Еволюція розуміння релігійної свободи в світлі юриспруденції Європейського суду з прав людини» або: „Релігійна свобода в окремих європейських країнах».

 

Scientific Committee:

dr Marcin Strzelec

prof. Tomasz Kośmider

prof. Jarosław Szymanek 

prof. Marek Bielecki

prof. Paweł Sobczyk

prof. Alejandra Vanney

dr Mariusz Kuryłowicz

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [7,03 MB]

Facebook
YouTube