Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego, których przedmiotem regulacji jest ochrona wolności religijnej; b) przedstawienie aktów historyczno-prawnych i doktrynalnych kształtowania się koncepcji wolności religijnej z uwzględnieniem specyfiki krajowej, porównawczej i międzynarodowej; c) analiza pojęcia przestrzeni publicznej w jakiej określone zachowania mają być (są) gwarantowane wolnością religijną; d) szczegółowa analiza systemu gwarancji w odniesieniu do wolności religijnej; e) szczegółowa analiza przejawów ograniczeń wolności religijnej, wraz z podaniem konkretnych przykładów, ze wskazaniem ograniczeń, które odnoszą się do przestrzeni publicznej i mają postać ograniczeń zarówno formalnych, jak i faktycznych; f) odpowiedź na pytania o źródła ograniczeń wolności religijnej; g) odpowiedź na pytania o optymalne mechanizmy przeciwdziałania naruszeniom wolności religijnej w przestrzeni publicznej; h) określenie optymalnego teoretycznego modelu respektowania wolności religijnej.

Facebook
YouTube