Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w procesie podejmowania decyzji politycznych. Zadaniami zespołu badawczego są w szczególności: a) zdefiniowanie koncepcji tzw. małego państwa w Unii Europejskiej; b) przedstawienie specyfiki małych państw jako państw członkowskich Unii Europejskiej; c) przedstawienie modelu działania takich państw w Unii Europejskiej, z zaznaczeniem w szczególności modelu biernego, aktywnego lub wyczekującego; d) szczegółowa analiza cech konstytutywnych i akcesoryjnych małych państw; e) szczegółowa analiza dotychczasowej praktyki aktywności europejskiej małych państw ze wskazaniem cech powtarzalnych i porównywalnych oraz cech odrębnych; f) analiza szans ograniczeń roli małych państw w Unii Europejskiej; g) wskazanie na kierunki zmian w Unii Europejskiej, których wymagają, chcą lub oczekują małe państwa członkowskie; h) charakterystyka miejsca Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej z uwzględnieniem specyfiki tych państw, możliwości wchodzenia V4 w układy koalicyjne z innymi małymi państwami ze wskazaniem zarówno tych państw, jak i agendy, która może być przedmiotem ewentualnych sojuszy; i) analiza siły politycznej małych państw w procesie podejmowania decyzji na szczeblu Unii Europejskiej; j) odpowiedź na pytanie czy w procesach politycznych jakie przebiegają na poziomie Unii Europejskiej jest miejsce na wzmocnienie roli małych państw członkowskich.

Facebook
YouTube