To połączenie można nazwać mieszanką wybuchową o znacznym potencjale rażenia, gdyż zespoły transdyscyplinarne są jeszcze w nauce polskiej zbyt mało popularne […]. Prezentowana monografia ma charakter naukowej prowokacji – zespół złożony z przedstawicieli różnych dyscyplin prowadzi wewnętrzny dialog, zasadniczo nieczęsto się zgadzając ze sobą, za wspólną platformę przyjmując uznanie konieczności podjęcia z nową energią poszukiwań sensu starych określeń, kierując się być może intuicją badawczą, że naukowy obraz przyszłości będzie raczej wynikiem kreatywnego nakładania na siebie różnych “filtrów” poznawczych niż “wielkim porządkiem”, “wymuszoną syntezą.”

Paweł J. Borkowski

https://allegro.pl/oferta/aktorzy-relacje-przestrzenie-13089053457

Facebook
YouTube