najnowsza książka prof. Szula analizuje następujące tomaty: 1. Założenia teoretyczne; 2. Europa: cywilizacja i imperia; 3. Islam: cywilizacja i imperia; 4. Mongolskie imperium-cywilizacja; 5. Japońskie imperium-cywilizacja; 6. Rosyjskie imperium-cywilizacja; 7. US-Amerykańskie imperium-cywilizacja; 8. Chińskie imperium-cywilizacja; 9. Ewolucja systemu światowego; 10. Imperia, cywilizacje i ład światowy – próba podsumowania.

https://allegro.pl/oferta/dynamika-imperiow-cywilizacji-a-system-swiatowy-12794377617

Facebook
YouTube