Książka przedstawia szczegółową analizę następujących zagadnień:  1) Wprowadzenie do geografii politycznej; 2) Globalne systemy geopolityczne; 3) Ugrupowania integracyjne; 4) Państwa; 5) Właściwości terytoriów państwowych; 6) Składniki terytorium państwowego; 7) Podmioty międzynarodowe i umiędzynarodowione; 8) Terytoria zależne; 9) Stolice i obszary centralne; 10) Granice i podziały; 11) Regiony a miejscowości; 12) Tożsamość przestrzenna.

https://allegro.pl/oferta/geografia-polityczna-11361637473

Facebook
YouTube