Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej” ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 14 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków akademickich prowadzących w Polsce badania nad ustrojem i prawem UE. W 16 rozdziałach przedstawiono pełen wykład obejmujący system prawa Unii Europejskiej. Omówiono:

  • Historię integracji i jej ujęcie teoretyczne,
  • Charakter prawny, aksjologię i zasady ustrojowe Unii Europejskiej,
  • Ochronę praw człowieka w systemie integracyjnym i znaczenie obywatelstwa UE,
  • Podział kompetencji i strukturę instytucjonalną UE,
  • Źródła prawa Unii Europejskiej oraz problematykę tworzenia i stosowania prawa UE w państwach członkowskich,
  • Relację między prawem UE a prawem krajowym państw członkowskich i mechanizmy zapewniające skuteczność prawa unijnego,
  • Ochronę prawną zapewnianą przez Trybunał Sprawiedliwości UE,
  • Problematykę dotyczącą unijnego systemu finansowego i unii walutowej,
  • Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE,
  • Swobody rynku wewnętrznego UE.

Podręcznik prezentuje aktualny stan wiedzy w zakresie prawa integracji europejskiej. Przedstawiono w nim najnowsze tendencje w praktyce ustrojowej Unii Europejskiej w świetle ostatnich wyzwań, takich jak: pandemia COVID-19, brexit, kryzysy, które dotknęły UE i jej państwa, a zwłaszcza finansowy i gospodarczy, problem walki z terroryzmem, wyzwania kolejnych fal uchodźczych, zmian klimatycznych, erozji zasady praworządności w niektórych państwach, wojny w Ukrainie. Podręcznik odnosi się do wszystkich tych czynników, co jest jego niezaprzeczalną wartością.

Uwzględniono także dynamikę relacji Unii Europejskiej i państw członkowskich, poruszając istotną problematykę zapewniania skuteczności prawu UE.

Wykład jest bogato ilustrowany orzeczeniami sądowymi, w tym TSUEETPC i sądów krajowych.

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/prawo-unii-europejskiej-1862008

Facebook
YouTube