Publikacja Przyszłość Unii Europejskiej stanowi istotne przedsięwzięcie wydawnicze. Wpisuje się w aktualną dyskusję prowadzoną przez naukowców, polityków i dziennikarzy na temat przyszłości rozwoju europejskiego procesu integracyjnego. Prezentowane treści stanowią trafną identyfikację badanego problemu. W znaczący sposób poszerzają one wiedzę w zakresie podjętej problematyki. Pozwalają na uświadomienie czytelnikowi przyszłych konsekwencji decyzji jakie mogą być podejmowane przez europejskich polityków. Na uwagę zasługuje również dobór autorów poszczególnych rozdziałów. Pochodzą oni z rożnych ośrodków naukowych, specjalizują się w badanej problematyce prezentując przy tym zróżnicowane poglądy. Opracowanie jest zatem znakomitym źródłem informacji i analiz dla polityków, naukowców, dziennikarzy i wszystkich środowisk w których toczy się dyskurs dotyczący przyszłości Unii Europejskiej. Aktualność i klarowność prezentowanych tekstów sprawia, że książka stanowi ważną pozycję naukową dotyczącą problemów rozwoju Unii Europejskiej.

Prof. dr. hab. Ireneusz Kraś

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/przyszlosc-unii-europejskiej-2093174

Facebook
YouTube