Tematyka rozprawy doktorskiej pt. Polityka zabezpieczania strategicznych interesów państwa polskiego w zakresie dystrybucji środków unijnych w latach 20042019 dotyczy bezpieczeństwa ekonomicznego Polski w obszarze finansowym, jak również krajowej polityki w zakresie dystrybucji środków pozyskanych z Unii Europejskiej. Obecnie, z uwagi na wysokie tempo rozwoju gospodarczego, społecznego i technologicznego, polityka unijna określa kierunki oraz działania wykonawcze, które w dalszej perspektywie powinny gwarantować bezpieczeństwo inwestycji podejmowanych przez państwo. Dystrybucja środków unijnych jest jednym z kluczowych elementów polityki państwa polskiego, decydujących o samodzielności ekonomicznej kraju, jego międzynarodowej pozycji oraz o poziomie życia społeczeństwa. Ich defraudacja jest pogwałceniem zasad sprawiedliwości i uczciwości wobec obywateli całej wspólnoty.

 

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/polityka-zabezpieczania-strategicznych-interesow-2163450

Facebook
YouTube