OPIS pracę zbiorową należy uznać za dzieło podejmujące problem o dużej doniosłości naukowej i aktualności w prawie międzynarodowym praw człowieka. Kwestia wpływu uniwersalnego systemu praw człowieka na systemy regionalne zyskuje na atrakcyjności badawczej z uwagi na szeroko promowany postulat dialogu międzysystemowego i współpracy organów sądowych i quasi-sądowych w tej dziedzinie. () W sposób naukowy ale jednocześnie przystępny analizuje wpływ ONZ-owskiego systemu ochrony praw człowieka na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czytelnik zyskuje nie tylko możliwość uzyskania aktualnej wiedzy o dziewięciu najważniejszych traktatach z dziedziny ochrony praw człowieka ONZ i systemie komitetów traktatowych powołanych do kontroli przestrzegania zobowiązań, ale także oddziaływaniu dorobku ONZ-owskiego na system strasburski. () Poza wskazanymi już walorami recenzowanego opracowania, warto także podkreślić, że uzupełnia ono wciąż istniejący w polskiej literaturze prawniczej niedostatek badań i publikacji dotyczących systemu ochrony praw człowieka ONZ.

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/wplyw-onz-owskiego-standardu-ochrony-praw-2159387

Facebook
YouTube