CEL

 Akademia Prawa Unijnego jest cyklem seminariów poświęconych zagadnieniom szeroko związanym z prawem unijnym. Celem Akademii Prawa Unijnego jest szkolenie przyszłych specjalistów z zakresu prawa unijnego, poszerzanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej przyszłości.

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Z wyjątkowej szansy doskonalenia swoich umiejętności mogą skorzystać zarówno studenci prawa po ukończeniu trzeciego roku studiów, jak i absolwenci tego kierunku do pięciu lat po studiach. Aplikować mogą również studenci i absolwenci innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanej tematyce.

 

REKRUTACJA

Centrum Badań Polityki Europejskiej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza nabór do trzeciej edycji Akademii Prawa Unijnego!

 

Rekrutacja trwa od 1 do 24 września 2023 r. Udział w programie jest nieodpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

 

PROGRAM AKADEMII PRAWA UNIJNEGO OBEJMUJE

 1. 12 weekendowych zjazdów szkoleniowych w Warszawie –  organizator zapewnia wyżywienie podczas zjazdów szkoleniowych.
 2. Zajęcia z Legal English – podczas każdego zjazdu odbędą się zajęcia z Legal English, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość poznania lub utrwalenia podstaw prawniczego języka angielskiego, ukierunkowanego na prawo europejskie.
 3. Spotkania z gośćmi specjalnymi – w wybranych zjazdach szkoleniowych wezmą udział goście specjalni, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach zawodowych oraz chętnie odpowiedzą na pytania uczestników.
 4. Wizytę studyjną w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli – w ramach programu przewidziany jest wyjazd do Brukseli, którego celem jest wizyta w studyjna w instytucjach Unii Europejskiej. Koszty wyjazdu pokrywa organizator.
 5. Wydanie certyfikatu ukończenia Akademii Prawa Unijnego – absolwenci otrzymają stosowny certyfikat potwierdzający ukończenie programu

 

WYKŁADOWCY

Akademia Prawa Unijnego posiada wykwalifikowaną kadrę ekspertów, do której należą m.in. sędziowie, wykładowcy renomowanych polskich uczelni, wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz praktycy zawodowo związani z prawem unijnym.

 

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

 1. WPROWADZENIE DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ CZ. I – 7-8 października 2023 r.
 2. WPROWADZENIE DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ CZ. II – 21-22 października 2023 r.
 3. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI I JEJ IMPLIKACJE – 25-26 listopada 2023 r.
 4. TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – 9-10 grudnia 2023 r.
 5. EUROPEJSKIE PRAWO CYWILNE CZ. I – 13-14 stycznia 2024 r.
 6. EUROPEJSKIE PRAWO CYWILNE CZ. II – 27-28 stycznia 2024 r.
 7. EUROPEJSKIE PRAWO KARNE CZ. I – 17-18 lutego 2024 r.
 8. EUROPEJSKIE PRAWO KARNE CZ. II – 11-12 marca 2024 r.
 9. MECHANIZMY OCHRONY PAŃSTWA PRAWNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ CZ. I – 23-24 marca 2024 r.
 10. MECHANIZMY OCHRONY PAŃSTWA PRAWNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ CZ. II – 13-14 kwietnia 2024 r.
 11. WYJAZD DO BRUKSELI – wyjazd planowany jest w kwietniu lub maju 2024 r. (czas trwania wyjazdu 3-4 dni robocze, dokładny termin zostanie podany w trakcie trwania programu)
 12. PRAWO GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ CZ. I – 25-26 maja 2024 r.
 13. PRAWO GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ CZ. II – 15-16 czerwca 2024 r.

 

APLIKACJA

W celu prawidłowego aplikowania do programu należy:

 1. Wypełnić formularz rekrutacyjny: https://forms.office.com/e/H1ewm4WF35
 2. Przesłać na adres e-mail akademiaprawaunijnego@aws.edu.pl następujące dokumenty:
  • CV
  • Esej nt. „Prawo unijne a przyszłość Unii Europejskiej”
  • Opcjonalnie listy rekomendacyjne, np. od organizacji pozarządowych lub opiekunów naukowych;
  • Opcjonalnie certyfikaty potwierdzające poziom znajomości języków obcych.

 

Wymagania formalne pracy pisemnej:

 • około 5000 znaków ze spacjami;
 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12;
 • interlinia 1,5;
 • marginesy normalne

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie kontakt wyłącznie z wybranymi osobami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

Facebook
YouTube