Sądowy typ stosowania prawa

Sądowy typ stosowania prawa

Wprowadzenie             Koncepcja Monteskiusza zakładała, że władza prawodawcza mocno zespolona z wykonawczą stanowi poważne zagrożenie i przyczynia się bezpośrednio do braku wolności, gdyż dochodzi do zwiększenia ryzyka, że niewłaściwie skonstruowane prawa będą...
O potrzebie zmiany gospodarczego modelu rozwojowego Polski

O potrzebie zmiany gospodarczego modelu rozwojowego Polski

Główne tezy opinii: 1) W chwili obecnej mierzymy się ryzykiem zablokowania bądź ograniczenia dopływu funduszy spójności UE dla Polski, które stanowią jeden z kluczowych czynników rozwoju gospodarczego UE. Przyczyny, jakie o tym decydują, mają w swej istocie polityczny...
Europa w nauczaniu Jana Pawła II

Europa w nauczaniu Jana Pawła II

WPROWADZENIE Europa po II wojnie światowej odkrywała ideę swojej jedności jako niezbędny warunek pokoju i współżycia pomiędzy narodami. Idea Europy jako jednej organizacji powstawała powoli. Stanowiła ona swego rodzaju reakcję na skutki zarówno pierwszej, jak...
Facebook
YouTube