Stosowanie wykładni prounijnej w orzecznictwie

Stosowanie wykładni prounijnej w orzecznictwie

Cechą współczesnego prawa (prywatnego i publicznego), w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej jest to, że na terytorium RP obowiązują normy tworzone przez różne ośrodki prawotwórcze (tzw. multicentryczność prawa). Skuteczność prawa unijnego (dyrektywy)...
Zwalczanie korupcji w Unii Europejskiej

Zwalczanie korupcji w Unii Europejskiej

Czym jest korupcja?   Powierzchowna analiza problemu korupcji sprowadza się do twierdzenia, że dotyczy ona wręczania korzyści majątkowej urzędnikowi państwowemu w zamian za wydanie przez niego korzystnego rozstrzygnięcia dla przekazującego korzyść. Takie...
Facebook
YouTube