W Poszukiwaniu Harmonii

W Poszukiwaniu Harmonii

Z wielką przyjemnością informujemy, że Centrum Badań Polityki Europejskiej zostało partnerem polsko-niemieckiego pleneru malarskiego w Raminie – W poszukiwaniu harmonii.   Szczegóły na temat wydarzenia:...
Rozmowy Europejskie

Rozmowy Europejskie

Startujemy z nowym projektem “Rozmowy Europejskie”! Głównym  celem jest stworzenie platformy wymiany myśli i opinii na temat Unii Europejskiej poprzez organizację cyklicznych debat z udziałem zaproszonych gości. Inicjatywa ma promować dialog między...
Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

Niemiecka socjaldemokracja po staremu widzi kluczową rolę Niemiec w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. Wprawdzie dostrzega błędy, jakie popełniono w relacjach z Rosją, ale dzisiaj chce koncentrować się tylko na przyszłości. W jej imieniu Lars Klingbeil proponuje...
Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

Ostatnia fala rozmaitego rodzaju publikacji, które podejmują media jednoznacznie kojarzone z lewicowo-liberalnym mainstreamem  dowodzi prawdziwości tezy, że mamy obecnie do czynienia z brutalną rewolucją ideologiczno-polityczną, której celem jest zasadnicza...
Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Państwa członkowskie UE zgodnie i konsekwentnie potwierdzają, że to ich konstytucje są najwyższym prawem krajowym. Prymatu konstytucji nie narusza ani zasada otwartości na prawo międzynarodowe, ani pogłębiająca się integracja w ramach UE. Mało tego, państwa...
Facebook
YouTube