Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej

Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej

Prawem, z którego najczęściej i najszerzej korzystają jednostki jest swoboda przemieszczania się, której charakter prawny i zakres wynika z trzech źródeł. Swoboda przemieszczania się nie jest tylko prawem obywatelskim (pierwsze źródło), tj. wynikającym z obywatelstwa...
Relacja niemieckiego prawa krajowego do prawa UE

Relacja niemieckiego prawa krajowego do prawa UE

Niemiecka Ustawa Zasadnicza z 1949 r. nie porusza wprost problematyki charakteru prawa UE i jego relacji do prawa niemieckiego, co wiąże również z brakiem wyodrębnionej regulacji dotyczącej problematyki źródeł prawa i ich hierarchii. W samej UZ nie wyrażonej wprost...
Wymiary słowackiego eurosceptycyzmu

Wymiary słowackiego eurosceptycyzmu

Ważnym aspektem eurosceptycyzmu w Republice Słowackiej jest stanowisko partii politycznych w odniesieniu do członkostwa kraju w Unii Europejskiej i dalszych perspektyw europejskich. Eurosceptycyzm partii został szeroko zbadany, a badacze zaproponowali szereg...
Walka z prokremlowską dezinformacją

Walka z prokremlowską dezinformacją

Walka z dezinformacją jest długoterminowym wyzwaniem dla europejskich demokracji i społeczeństw. Dezinformacja podważa zaufanie obywateli do demokracji i instytucji demokratycznych, wprowadza w błąd, manipuluje, i koniec końców wywołuje negatywne konsekwencje nie...
O zdrowym rozsądku

O zdrowym rozsądku

(na marginesie wyborów do PE i powyborczych analiz) Analizując język kampanii wyborczej i komentarzy, zarówno  polityków, dziennikarzy i tzw. ekspertów, rzuca się w oczy brak zdrowego rozsądku. Ugrupowania wiodące, skupione wokół Europejskiej Partii Ludowej i jej...
Facebook
YouTube