35 lat od Okrągłego Stołu

35 lat od Okrągłego Stołu

5 kwietnia 2024 r. minęła 35 rocznica zakończenia obrad Okrągłego Stołu. 7 kwietnia z kolei upłynęło 35 lat od tzw. noweli kwietniowej do Konstytucji PRL. Obydwa wydarzenia są w polskiej narracji historyczno-politycznej najczęściej identyfikowane jako momenty...
O „właściwym” budowaniu strategii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Ostry zwrot w prawo

Prognoza wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wielu państwach nastąpi, jak na to wskazują sondaże i symulacje wyborcze, poważne przesunięcie w prawo, co oznacza, że partie prawicowe zyskają głosy i...
Europejskie imperium versus państwa narodowe

Europejskie imperium versus państwa narodowe

Spór zwolenników federalizacji Unii Europejskiej ze zwolennikami państw narodowych tworzących Europę konfederacyjną politologicznie ujmować należy w kategoriach sporu zwolenników koncepcji imperium złożonego ze słabych tożsamości narodowych ze zwolennikami państw...
Facebook
YouTube