Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

Niemiecka socjaldemokracja po staremu widzi kluczową rolę Niemiec w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. Wprawdzie dostrzega błędy, jakie popełniono w relacjach z Rosją, ale dzisiaj chce koncentrować się tylko na przyszłości. W jej imieniu Lars Klingbeil proponuje...
Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

Ostatnia fala rozmaitego rodzaju publikacji, które podejmują media jednoznacznie kojarzone z lewicowo-liberalnym mainstreamem  dowodzi prawdziwości tezy, że mamy obecnie do czynienia z brutalną rewolucją ideologiczno-polityczną, której celem jest zasadnicza...
Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Państwa członkowskie UE zgodnie i konsekwentnie potwierdzają, że to ich konstytucje są najwyższym prawem krajowym. Prymatu konstytucji nie narusza ani zasada otwartości na prawo międzynarodowe, ani pogłębiająca się integracja w ramach UE. Mało tego, państwa...
Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

Europejska przestrzeń prawna, która związana jest nieodmiennie z suwerennym państwem narodowym przywiązana jest do konstytucji jako ustawy zasadniczej. Konstytucja z punktu widzenia państwa narodowego ma znaczenie kluczowe. Jest utożsamiana z państwem, wyraża ideę...
Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

W systemie prawa europejskiego walka z dyskryminacją jest od dawna jedną z wiodących polityk w zakresie stanowienia prawa, która wciąż zyskuje na znaczeniu. Także TSUE kładzie nacisk na tę wartość, traktując ją jako istotną, bowiem w wielu orzeczeniach...
Facebook
YouTube