Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu rozstrzygania kolizji prawnych na styku prawa krajowego i unijnego przez najwyższe instytucje sądowe. Problem właściwości TSUE i TK ujawnił się zwłaszcza w obliczu trwających postępowań przeciwko Polsce w związku...
Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

W publikacji przedstawiono różnorodność zagadnień związanych z problematyką rodziny – jej prawami w kontekście funkcjonowania w cywilizacji europejskiej. Zaprezentowane analizy koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z rozwojem rodziny,...
Przyszłość Unii Europejskiej

Przyszłość Unii Europejskiej

Publikacja Przyszłość Unii Europejskiej stanowi istotne przedsięwzięcie wydawnicze. Wpisuje się w aktualną dyskusję prowadzoną przez naukowców, polityków i dziennikarzy na temat przyszłości rozwoju europejskiego procesu integracyjnego. Prezentowane treści stanowią...
Facebook
YouTube