Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego, których przedmiotem regulacji jest ochrona wolności religijnej; b) przedstawienie aktów...
Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej i nadawania jej (w drodze praktyki lub regulacji prawnych, zarówno z zakresu prawa pierwotnego, jak...
Facebook
YouTube