Polityka europejska państw Europy Środkowej

Polityka europejska państw Europy Środkowej

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) określenie zakresu pojęcia Europa Środkowa; 2) przedstawienie specyfiki państw Europy Środkowej jako państw członkowskich lub kandydujących do Unii Europejskiej ze wskazaniem aspektów praktycznych i formalnych;...
Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego, których przedmiotem regulacji jest ochrona wolności religijnej; b) przedstawienie aktów...
Facebook
YouTube