Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej i nadawania jej (w drodze praktyki lub regulacji prawnych, zarówno z zakresu prawa pierwotnego, jak...
Facebook
YouTube