Tożsamość konstytucyjna państw Europy Środkowej

Tożsamość konstytucyjna państw Europy Środkowej

Projekt poświęcony wysoce aktualnemu w dzisiejszej debacie publicznej zagadnieniu tożsamości konstytucyjnej, wywodzonemu z art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Projekt ma również na celu przełamać naukowy monopol zachodnioeuropejskich badaczy w dziedzinie badań...
Facebook
YouTube