Przyczyny zmiany traktatów UE – refleksje wstępne

Przyczyny zmiany traktatów UE – refleksje wstępne

Pismem z dnia 23 listopada 2023 r. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego przedłożyła Radzie propozycje dotyczące zmiany Traktatów, zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – propozycje przyjęte dzień wcześniej przez Parlament Europejski na posiedzeniu...
Powody poszukiwania nowych rozwiązań traktatowych w UE

Powody poszukiwania nowych rozwiązań traktatowych w UE

Punktem wyjścia reform, których celem miałaby być zmiana traktatów na podstawie których ustanowiono Unię Europejską i na podstawie których ona funkcjonuje (tj. TUE i TfUE) powinny być cztery stwierdzenia generalne. Po pierwsze, obecne traktaty są niedoskonałe głównie...
Procedura zmiany Traktatów Unii Europejskiej

Procedura zmiany Traktatów Unii Europejskiej

Wprowadzenie W dniu 22 listopada 2023 r. Parlament Europejski  opowiedział się za propozycją szerokich zmian w unijnych traktatach, obejmującą m.in. likwidację prawa weta w Radzie Unii Europejskiej oraz zwiększenie kompetencji Unii Europejskiej w kilkudziesięciu...
Prasa o reformach traktatów

Prasa o reformach traktatów

https://wiadomosci.wp.pl/wielka-reforma-ue-ekspertka-z-perspektywy-niemiec-polska-jest-w-tej-debacie-kluczowa-6976438327954400a https://wpolityce.pl/polityka/668993-nasz-wywiad-prof-legutko-zmiany-traktatow-sa-przesadzone...
Facebook
YouTube