Polityka

Dział Polityka w UE traktuje o ważnych wydarzeniach na scenach politycznych państw europejskich, ale również polityce organów unijnych.

Roszady, wybory, decyzyjność… to niektóre z przymiotników opisujących politykę. Wielu traktuje ją jak sport – pełen emocji i rywalizacji. Unia Europejska składa się z 27 specyficznych aren, na których bez przerwy mierzy się po kilka odmiennych drużyn. Za pomocą głosów wybitnych ekspertów i badaczy w ramach cyklu chcemy przybliżyć Państwu meandry polityki europejskiej.

Ostatnie publikacje:

Projekt zmian instytucjonalnych Unii Europejskiej

Projekt zmian instytucjonalnych Unii Europejskiej

25 października 2023  r. Komisja do spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła przedstawiony wcześniej raport o pożądanych i koniecznych zmianach traktatów unijnych. Autorami raportu jest pięcioro eurodeputowanych (jeden Belg i czworo  Niemców). W...

Stany Zjednoczone Europy

Stany Zjednoczone Europy

Alternacja władzy w Polsce, która zapewne nastąpi w wyniku wyborów parlamentarnych  z 15 października, uruchomiła na nowo dyskusję o potrzebie dalej idącej, coraz bardziej ścieśniającej centralizacji Unii Europejskiej, która zdaniem najbardziej zagorzałych...

Polskie wybory a relacje Polski z UE

Polskie wybory a relacje Polski z UE

Zakończone w wybory parlamentarne kreują nową przestrzeń dla stosunków Polski z Unią Europejską. Z jednej strony podkreślić należy, że utrzymało się wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które trzeci raz z rzędu osiągnęło najlepszy wynik wyborczy. Z drugiej...

Polska  w rankingach rule of law

Polska  w rankingach rule of law

Coroczny raport Unii Europejskiej na temat praworządności w państwach członkowskich tradycyjnie, bo już po raz trzeci, formułuje ogólne, jeśli nie ogólnikowe zastrzeżenia pod adresem Polski, wskazując na m.in. na „obawy co do stanu praworządności i demokracji”,...

Nowa geopolityka Unii Europejskiej

Nowa geopolityka Unii Europejskiej

Daniela Schwarzer, kierująca niemieckim wpływowym think tankiem DGAP, opublikowała jakiś czas temu w czasopiśmie „Internationale Politic Quarterly” artykuł poświęcony „Geopolitycznemu momentowi Europy”. Warty jest on uwagi, podobnie jak cały numer kwartalnika...

Pakiet reform traktatowych w Unii Europejskiej

Pakiet reform traktatowych w Unii Europejskiej

12 października w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego miała być przedstawiona i głosowana zgłoszona wcześniej przez tandem niemiecko-francuski propozycja głębokiej rewizji traktatów europejskich. Propozycja ta ma realizować hasło „więcej integracji” i ma...

O „praworządności” w Unii Europejskiej

O „praworządności” w Unii Europejskiej

Od dłuższego czasu działaniom na rzecz pogłębienia i przyspieszenia integracji europejskiej towarzyszy argument aksjologiczny, w postaci idei rządów prawa. Dzięki temu argumentowi Unia Europejska – którą Jacques Delors nazywał złośliwie Niezidentyfikowanym Obiektem...

Presja wyborcza na polskie wybory

Presja wyborcza na polskie wybory

Coraz bardziej jest widoczne, że Unia Europejska i niektóre jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Niemcy, dążą za wszelką cenę do ingerencji w polski proces wyborczy. Ingerencja ta prowadzona jest od dłuższego czasu ponieważ instytucje unijne i duże państwa...

Facebook
YouTube