Prawo

Dział Prawo w UE oferuje przegląd najistotniejszych wydarzeń, wyroków, decyzji prawnych itp. w państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej.

W ramach cyklu można przeczytać opinie wielu doświadczonych analityków, naukowców i prawników. Wszystko to, by przybliżyć Państwu skomplikowany świat prawny na terenie Starego Kontynentu.

Ostatnie publikacje:

Polskie wybory a relacje Polski z UE

Polskie wybory a relacje Polski z UE

Zakończone w wybory parlamentarne kreują nową przestrzeń dla stosunków Polski z Unią Europejską. Z jednej strony podkreślić należy, że utrzymało się wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które trzeci raz z rzędu osiągnęło najlepszy wynik wyborczy. Z drugiej...

Polska  w rankingach rule of law

Polska  w rankingach rule of law

Coroczny raport Unii Europejskiej na temat praworządności w państwach członkowskich tradycyjnie, bo już po raz trzeci, formułuje ogólne, jeśli nie ogólnikowe zastrzeżenia pod adresem Polski, wskazując na m.in. na „obawy co do stanu praworządności i demokracji”,...

Nowa geopolityka Unii Europejskiej

Nowa geopolityka Unii Europejskiej

Daniela Schwarzer, kierująca niemieckim wpływowym think tankiem DGAP, opublikowała jakiś czas temu w czasopiśmie „Internationale Politic Quarterly” artykuł poświęcony „Geopolitycznemu momentowi Europy”. Warty jest on uwagi, podobnie jak cały numer kwartalnika...

Pakiet reform traktatowych w Unii Europejskiej

Pakiet reform traktatowych w Unii Europejskiej

12 października w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego miała być przedstawiona i głosowana zgłoszona wcześniej przez tandem niemiecko-francuski propozycja głębokiej rewizji traktatów europejskich. Propozycja ta ma realizować hasło „więcej integracji” i ma...

O „praworządności” w Unii Europejskiej

O „praworządności” w Unii Europejskiej

Od dłuższego czasu działaniom na rzecz pogłębienia i przyspieszenia integracji europejskiej towarzyszy argument aksjologiczny, w postaci idei rządów prawa. Dzięki temu argumentowi Unia Europejska – którą Jacques Delors nazywał złośliwie Niezidentyfikowanym Obiektem...

Presja wyborcza na polskie wybory

Presja wyborcza na polskie wybory

Coraz bardziej jest widoczne, że Unia Europejska i niektóre jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Niemcy, dążą za wszelką cenę do ingerencji w polski proces wyborczy. Ingerencja ta prowadzona jest od dłuższego czasu ponieważ instytucje unijne i duże państwa...

Niemiecka gra o nową geometrię Unii Europejskiej

Niemiecka gra o nową geometrię Unii Europejskiej

Wojna na Ukrainie dokonała dekompozycji tradycyjnych układów sił w Unii Europejskiej. Przede wszystkim osłabł impet francusko-niemieckiego przywództwa, którego ważnym elementem było budowanie poprawnych, zwłaszcza w sferze gospodarczej, relacji z Moskwą. To elity...

Dewiacja praw człowieka w wojnie ideologicznej

Dewiacja praw człowieka w wojnie ideologicznej

Szaleństwo progresywizmu w lansowaniu nowych, zmutowanych czy po prostu zdeformowanych praw człowieka, czasami przybiera postać karykaturalną. Taki jest z głośnym przypadkiem Norwega  Jorunda Alme, 53-letniego analityka kredytowego z Oslo, sprawnego fizycznie...

Facebook
YouTube