Społeczeństwo

Cykl Społeczeństwo UE ma za cel opis złożoności kultur i społeczeństw państw unijnych – tak w sposób bieżący, jak i historyczny.

Państwa tworzą się i rozpadają, zmieniają się granice, wybuchają konflikty, ludzie zmuszani są do migracji. Zawsze elementem decydującym dla powojennej odbudowy państwowości są obywatele – ich przywiązanie kulturowe, tożsamość narodowa i ogólnie rozumiany patriotyzm. Aspekty te sprawiają, że niezależnie od aktualnego miejsca pobytu czujemy się Polakami. Cykl ma za zadanie przybliżenie Państwu zarysów społeczeństw państw uznawanych i nieuznawanych, tych dużych oraz małych, jak i również regionów cechujących się dużą odrębnością kulturową.

Ostatnie publikacje:

O fałszywej narracji końca demokracji

O fałszywej narracji końca demokracji

Pobieżny rzut oka na tzw. literaturę popularnonaukową wydawaną sukcesywnie od kilku lat dowodzi, że szczególnie mocno aktywizowali się ci wszyscy, dla których demokracja w  tzw. lewicowo-liberalnym wydaniu jest dogmatem bezdyskusyjnym. Większość z nich bezrefleksyjnie...

Unia Europejska wobec wojny na Ukrainie

Unia Europejska wobec wojny na Ukrainie

Inwazja Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się w dniu 24 lutego 2022 r. spowodowała szybkie przemodelowanie stanu stosunków międzynarodowych, szczególnie w wymiarze europejskim, w związku z ustanowieniem systemu sankcji skierowanych przeciwko Rosji i intensyfikacją...

Facebook
YouTube