Społeczeństwo

Cykl Społeczeństwo UE ma za cel opis złożoności kultur i społeczeństw państw unijnych – tak w sposób bieżący, jak i historyczny.

Państwa tworzą się i rozpadają, zmieniają się granice, wybuchają konflikty, ludzie zmuszani są do migracji. Zawsze elementem decydującym dla powojennej odbudowy państwowości są obywatele – ich przywiązanie kulturowe, tożsamość narodowa i ogólnie rozumiany patriotyzm. Aspekty te sprawiają, że niezależnie od aktualnego miejsca pobytu czujemy się Polakami. Cykl ma za zadanie przybliżenie Państwu zarysów społeczeństw państw uznawanych i nieuznawanych, tych dużych oraz małych, jak i również regionów cechujących się dużą odrębnością kulturową.

Ostatnie publikacje:

Mowa nienawiści w prawie Unii Europejskiej

Mowa nienawiści w prawie Unii Europejskiej

Unia Europejska w art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej – dalej TUE (obecnie art. 67 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: TFUE) przewidywała, jako jeden ze swoich celów zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w...

Presja wyborcza na polskie wybory

Presja wyborcza na polskie wybory

Coraz bardziej jest widoczne, że Unia Europejska i niektóre jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Niemcy, dążą za wszelką cenę do ingerencji w polski proces wyborczy. Ingerencja ta prowadzona jest od dłuższego czasu ponieważ instytucje unijne i duże państwa...

Dewiacja praw człowieka w wojnie ideologicznej

Dewiacja praw człowieka w wojnie ideologicznej

Szaleństwo progresywizmu w lansowaniu nowych, zmutowanych czy po prostu zdeformowanych praw człowieka, czasami przybiera postać karykaturalną. Taki jest z głośnym przypadkiem Norwega  Jorunda Alme, 53-letniego analityka kredytowego z Oslo, sprawnego fizycznie...

Pułapki polskiego konserwatyzmu

Pułapki polskiego konserwatyzmu

Konserwatyzm traktowany jest jako zbiór poglądów, opinii i koncepcji, które uformowały się w opozycji do gwałtownych i radykalnych przemian społeczno-politycznych zapoczątkowanych przez  Rewolucję Francuską. Konserwatyzm, jako spójna formacja ideowa, opowiadał się...

Facebook
YouTube