Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu rozstrzygania kolizji prawnych na styku prawa krajowego i unijnego przez najwyższe instytucje sądowe. Problem właściwości TSUE i TK ujawnił się zwłaszcza w obliczu trwających postępowań przeciwko Polsce w związku...
35 lat od Okrągłego Stołu

35 lat od Okrągłego Stołu

5 kwietnia 2024 r. minęła 35 rocznica zakończenia obrad Okrągłego Stołu. 7 kwietnia z kolei upłynęło 35 lat od tzw. noweli kwietniowej do Konstytucji PRL. Obydwa wydarzenia są w polskiej narracji historyczno-politycznej najczęściej identyfikowane jako momenty...
Przyczyny zmiany traktatów UE – refleksje wstępne

Przyczyny zmiany traktatów UE – refleksje wstępne

Pismem z dnia 23 listopada 2023 r. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego przedłożyła Radzie propozycje dotyczące zmiany Traktatów, zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – propozycje przyjęte dzień wcześniej przez Parlament Europejski na posiedzeniu...
Facebook
YouTube