Ideologia neoliberalizmu

Ideologia neoliberalizmu

Kierunek zwany neoliberalizmem  współtworzyły dwa nurty ekonomiczne, tj. szkoła tzw. austriacka, zwana tak z racji, że jej główni przedstawiciele Friedrich von Hayek (1899–1982) i Ludwig von Mises (1881–1973) byli imigrantami z Austrii, którzy uciekli do Stanów...
Wizja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany Traktatów

Wizja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie propozycji Parlamentu Europejskiego dotyczących zmiany Traktatów

Ostatnia reforma wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) polegająca na rewizji traktatów założycielskich miała miejsce w 2007 r. i dokonała się na mocy Traktatu lizbońskiego. Z dzisiejszej perspektywy można zauważyć, że wprowadzone...
Facebook
YouTube