Projekt poświęcony fundamentalnemu zagadnieniu wolności religijnej i swobodzie wyznania. Jako jedna z podstaw demokratycznego społeczeństwa jest wartością szczególnie zagrożoną w toku gwałtownych zmian cywilizacyjnych towarzyszącym nam od kilku dekad. Zespół postanowił podjąć się analizy zagadnienia w wymiarze praktycznym, w odróżnieniu od dominującego w dyskusjach akademickich podejścia teoretycznego. Poza kwestią istoty wolności oraz oceny tradycyjnych zachowań związanych z naruszaniem kultu, projekt podjął kwestię nowych ideologii jawnie walczących ze swobodą praktykowania wiary.

Czas realizacji: 17.03.2021 r. – 15.03.2022 r.

 

Facebook
YouTube