Konferencja “New Europe” 

Po raz kolejny Centrum Badań Polityki Europejskiej jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej. W tym roku tematem przewodnim jest "New Europe". Konferencja gromadząca ekspertów, dziennikarzy i polityków odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Focus Premium, w...

Polityka energetyczna UE w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. diametralnie zmieniła sytuację w Europie. Poza zmianami w polityce obronnej, pojawiły się głosy o konieczności rewizji polityki energetycznej UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu i pakietu Fit for 55, przede wszystkim w...

Mechanizm ekonomiczny ochrony państwa prawnego w Unii Europejskiej

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu wprowadza przepisy ustanawiające środki ochrony budżetu Unii w przypadku naruszenia wspólnych wartości...

Aktualności

Konferencja “New Europe” 

by | wrz 15, 2023 | Artykuły | 0 Comments

Po raz kolejny Centrum Badań Polityki Europejskiej jest organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej. W tym roku tematem przewodnim jest "New Europe". Konferencja...

Polityka energetyczna UE w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę

by | wrz 15, 2023 | Energetyka,Gospodarka,Polityka | 0 Comments

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. diametralnie zmieniła sytuację w Europie. Poza zmianami w polityce obronnej, pojawiły się głosy o konieczności rewizji...

Mechanizm ekonomiczny ochrony państwa prawnego w Unii Europejskiej

by | wrz 14, 2023 | Artykuły,Gospodarka,Polityka,Prawo | 0 Comments

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu...

Rozliczenia z wojną – Osobliwy przypadek Niemiec

by | wrz 1, 2023 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

W 1973 r. niemiecki komik Jonny Buchardt występując w Koloniil, poprowadził skecz w taki sposób, że na jego "Sieg" i celowe delikatne ruszenie prawą ręką cała...

Niemcy i Francja. Dwa modele powiazań władzy sądowniczej w systemie podzielonych władz

by | sie 25, 2023 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

Rozwiązania przyjęte na gruncie porządku prawego Niemiec i Francji stanowią dwa modelowe przypadki konstytucyjnego usytuowania władzy sądowniczej (sądów, wymiaru...

Czym są wartości Unii Europejskiej? Różnorodność zamiast radzieckiej urawniłowki

by | sie 22, 2023 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Jakiś czas temu na łamach poczytnego „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się artykuł pt. Was sind die Werte der EU? („Czym są wartości Unii Europejskiej?”)[1]. Jego...

Pułapki polskiego konserwatyzmu

by | sie 14, 2023 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Konserwatyzm traktowany jest jako zbiór poglądów, opinii i koncepcji, które uformowały się w opozycji do gwałtownych i radykalnych przemian społeczno-politycznych...

System kar w świetle prawa Unii Europejskiej na tle tzw. sporu o praworządność

by | sie 10, 2023 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

W systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej kary na państwa członkowskie z tytułu niewykonywania zobowiązań wynikających z członkostwa w UE są nakładane albo przez...

O cynicznym fałszowaniu historii

by | lip 24, 2023 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Rządzący od zawsze posługują się większą lub  mniejszą manipulacją historyczną, w celu osiągnięcia konkretnych, politycznych celów. Przykład pierwszy z brzegu to...

Publikacje

Between State Sovereignityand a European Federation

by | wrz 4, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Strategia reintegracji społecznej osób skazanych INTEGRALNY MODEL WSPOMAGANIA RESOCJALIZACYJNO-READAPTACYJNEGO red. naukowa Beata Maria Nowak Sławomir Grzesiak

by | sie 30, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wstęp do systemu prawaUnii Europejskiej

by | sie 2, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

„Prawne instrumenty przeciwdziałania pandemii COVID-19 i ich konsekwencje dla praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych w wybranych państwach europejskich” red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora

by | kwi 18, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wartości Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, red. Artur Kotowski, Aleksandra Syryt

by | mar 24, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wstęp do źródeł prawa Unii Europejskiej red. Edyta Krzysztofik

by | mar 1, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

„25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” red. Jarosław Szymanek

by | lut 22, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

„Rola komitetów obywatelskich w procesie transformacji demokratycznej: Polska na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej” Leszek Graniszewski

by | lut 6, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Praworządność – Arkadiusz Barut, Adam Wielomski

by | gru 23, 2022 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Mechanizmy oszustw w zakresie podatku od towarów i usług, ocena skuteczności ich wykrywania i efektywności stosowanych metod zwalczania

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt poświęcony analizie przestępczości podatkowej w zakresie VAT oraz charakterystyce rozwiązań prawnych na obszarze Polski i innych krajów Unii Europejskiej...

Bilans wprowadzenia mechanizmu Next Generation EU z uwzględnieniem wpływu tego mechanizmu na gospodarki państw członkowskich, w tym zwłaszcza Polski

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt poświęcony kompleksowej analizie oddziaływania unijnego mechanizmu Next Generation EU na polską gospodarkę. Jest to zagadnienie szczególnie ważne, gdyż nie...

Jedność w pluralizmie: determinanty współpracy europejskiej. Prawne, polityczne i społeczne podstawy ustrojów państw europejskich w warunkach integracji UE

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Adres

ul. Karmelicka 9
00-155 Warszawa

Facebook
YouTube