Centrum Badań Polityki Europejskiej

Centrum Badań Polityki Europejskiej jest jednostką badawczą działającą w ramach Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Celem Centrum jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad procesami integracji europejskiej oraz poszczególnych polityk unijnych. Prace badawczo-naukowe prowadzone przez Centrum obejmują zarówno nauki prawne, jak i nauki o administracji i polityce, socjologię, ekonomię, a w razie konieczności także inne dyscypliny naukowe.

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Centrum finansuje projekty badawcze (ogłaszane przez Centrum i rozstrzygane w postępowaniu konkursowym), przygotowuje opinie i analizy bieżących wydarzeń związanych z szeroko rozumianą polityką europejską, w tym miejscem i rolą Polski w tej polityce, organizuje seminaria naukowe i spotkania dyskusyjne, a także prowadzi projekty edukacyjne adresowane do różnych grup docelowych.

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Z Centrum współpracuje w różnych formach ponad 120 ekspertów z kraju i zagranicy. Efekty swoich prac CBPE udostępnia m.in. w formie publikacji książkowych.

Artykuły

Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

by | mar 20, 2023 | Polityka | 0 Comments

Niemiecka socjaldemokracja po staremu widzi kluczową rolę Niemiec w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. Wprawdzie dostrzega błędy, jakie popełniono w relacjach z...

Biogaz może zrewolucjonizować polską energetykę. Porównanie potencjału Polski i innych europejskich państw

by | mar 15, 2023 | Energetyka | 0 Comments

Budowanie suwerenności, niezależności energetycznej to konstrukcja, która składa się z wielu elementów. Jest to również proces dosyć mozolny i powolny. Miniony 2022 rok...

Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

by | mar 13, 2023 | Polityka | 0 Comments

Ostatnia fala rozmaitego rodzaju publikacji, które podejmują media jednoznacznie kojarzone z lewicowo-liberalnym mainstreamem  dowodzi prawdziwości tezy, że mamy...

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

by | lut 16, 2023 | Polityka,Prawo | 0 Comments

Państwa członkowskie UE zgodnie i konsekwentnie potwierdzają, że to ich konstytucje są najwyższym prawem krajowym. Prymatu konstytucji nie narusza ani zasada otwartości...

Prawdziwy sens orzeczenia TK w sprawie K 3/21 z dnia 7 października 2021 r.

by | lut 16, 2023 | Polityka,Prawo | 0 Comments

Dnia 7 października 2021 r. TK rozstrzygnął definitywnie problem relacji prawo krajowe – prawo Unii Europejskiej, działając na wniosek Prezesa Rady Ministrów, który...

Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

by | lut 16, 2023 | Polityka,Prawo | 0 Comments

Europejska przestrzeń prawna, która związana jest nieodmiennie z suwerennym państwem narodowym przywiązana jest do konstytucji jako ustawy zasadniczej. Konstytucja z...

Polityka cenowa w odniesieniu do gazu w kontekście kryzysu energetycznego

by | lut 13, 2023 | Artykuły,Energetyka,Gospodarka | 0 Comments

  Największy od dekad kryzys energetyczny najprawdopodobniej zmierza ku końcowi. Czy rosyjskie ekonomiczne działa okazały się zbyt słabe? Czy Europa wykazała się...

Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

by | lut 6, 2023 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

W systemie prawa europejskiego walka z dyskryminacją jest od dawna jedną z wiodących polityk w zakresie stanowienia prawa, która wciąż zyskuje na znaczeniu. Także TSUE...

Bilans kompromisu z UE w sprawie KPO

by | sty 11, 2023 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

13 grudnia 2022 r. ogłoszono pomyślne zakończenie negocjacji z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia środków finansowych z KPO. Rzekomy sukces, jeszcze tego samego...

Publikacje

Wartości Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, red. Artur Kotowski, Aleksandra Syryt

by | mar 24, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Wartosci-UE-web-1

Wstęp do źródeł prawa Unii Europejskiej red. Edyta Krzysztofik

by | mar 1, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Wstep-do-zrodel-prawa-UE_www

„25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” red. Jarosław Szymanek

by | lut 22, 2023 | Publikacje | 0 Comments

25-lat-Konstytucji-WWWPobierz

„Rola komitetów obywatelskich w procesie transformacji demokratycznej: Polska na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej” Leszek Graniszewski

by | lut 6, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Komitety-obywatelskie-wwwPobierz

Praworządność – Arkadiusz Barut, Adam Wielomski

by | gru 23, 2022 | Publikacje | 0 Comments

Praworzadnosc-Arkadiusz-Barut-Adam-Wielomski

Kierunki Reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych

by | gru 22, 2022 | Publikacje | 0 Comments

KierunkiReformy_www

Constitutional identity and European Union axiology – perspective of Central European States

by | gru 22, 2022 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w świetle empirycznych badań orzecznictwa

by | gru 22, 2022 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Europa różnorodności – red. Joanna Siekiera

by | wrz 12, 2022 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Mechanizmy oszustw w zakresie podatku od towarów i usług, ocena skuteczności ich wykrywania i efektywności stosowanych metod zwalczania

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt poświęcony analizie przestępczości podatkowej w zakresie VAT oraz charakterystyce rozwiązań prawnych na obszarze Polski i innych krajów Unii Europejskiej...

Bilans wprowadzenia mechanizmu Next Generation EU z uwzględnieniem wpływu tego mechanizmu na gospodarki państw członkowskich, w tym zwłaszcza Polski

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt poświęcony kompleksowej analizie oddziaływania unijnego mechanizmu Next Generation EU na polską gospodarkę. Jest to zagadnienie szczególnie ważne, gdyż nie...

Jedność w pluralizmie: determinanty współpracy europejskiej. Prawne, polityczne i społeczne podstawy ustrojów państw europejskich w warunkach integracji UE

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Centrum Badań Polityki Europejskiej — w liczbach

Ekspertów

120 ekspertów współpracujących z Centrum Badań Polityki Europejskiej.

Wśród współpracujących specjalistów znajduje się 66 ekspertów projektowych, z czego aż 21 zagranicznych.

Raporty, opinie prawne i analizy

Nasi eksperci dbają, by przygotowane materiały były zawsze najwyższej jakości. Efektem tego są 146 opracowania, w tym opinie prawne, raporty, liczne opracowania i ekspertyzy.

Opinie w trakcie realizacji

11 opinii jest obecnie w trakcie realizacji (Wizje przyszłości Unii Europejskiej).

4 kolejne są na etapie rozmów z wykonawcami.

Zapraszamy do wysłuchania naszych podcastów

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Centrum Badań Polityki Europejskiej

prof. dr hab. Tomasz Kośmider

Rozmowa w ramach projektu – podcasty Centrum Badań Polityki Europejskiej. “Unia Europejska w zmieniającym się globalnym ładzie międzynarodowym”.

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Jakub Wiech

Rozmowa w ramach projektu – podcasty Centrum Badań Polityki Europejskiej. “Polityka klimatyczna UE – pakiet “FIT FOR 55″ i jego potencjalne konsekwencje dla Polski”.

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Centrum Badań Polityki Europejskiej

Michał Sopiński

Rozmowa w ramach projektu – podcasty Centrum Badań Polityki Europejskiej. “Solidarność i subsydiarność – geneza i znaczenie wartości ustrojowych UE w odniesieniu do państw członkowski UE”.

Adres

ul. Koszykowa 8
00-564 Warszawa

Telefon

+48 (22) 416 02 19

Facebook
YouTube