Francusko-niemiecki spór o prymat w UE

Stosunki niemiecko-francuskie po II wojnie światowej przeszły znaczącą ewolucję, przechodząc z antagonizmu i wrogości do współpracy i bliskiej współpracy. Zarówno Niemcy, jak i Francja odgrywały kluczowe role w procesie integracji europejskiej, co dalej wzmacniało ich...

Eksport i reeksport w dobie sankcji UE na Rosję

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował o gwałtownym wzroście eksportu do krajów sąsiadujących z Rosją po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Wzrosły przede wszystkim dostawy samochodów i części zamiennych. W okresie styczeń-kwiecień 2023 roku Niemcy...

Unia Europejska jako system wartości w ujęciu myśli chrześcijańskiej

Unia Europejska od samego początku była mocno zakorzeniona w wartościach. Identyfikowała ona wielki projekt tzw. Zachodu, rozumianego przede wszystkim w sensie kulturowo-cywilizacyjnym. W tym znaczeniu Zachód był sumą doświadczenia intelektualnego, dość precyzyjnie...

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...

Koncepcje przyszłości integracji europejskiej

Federalizm jest dla wielu intelektualistów i polityków najbardziej atrakcyjną wizją przyszłej integracji europejskiej, punktem docelowym wieloletnich starań, jak również, przynajmniej do pewnego stopnia, ideologią mającą mobilizować społeczeństwa na rzecz utworzenia...

Aktualności

Francusko-niemiecki spór o prymat w UE

by | lut 26, 2024 | Polityka | 0 Comments

Stosunki niemiecko-francuskie po II wojnie światowej przeszły znaczącą ewolucję, przechodząc z antagonizmu i wrogości do współpracy i bliskiej współpracy. Zarówno...

Eksport i reeksport w dobie sankcji UE na Rosję

by | lut 20, 2024 | Gospodarka,Polityka | 0 Comments

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował o gwałtownym wzroście eksportu do krajów sąsiadujących z Rosją po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Wzrosły przede...

Unia Europejska jako system wartości w ujęciu myśli chrześcijańskiej

by | lut 16, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Unia Europejska od samego początku była mocno zakorzeniona w wartościach. Identyfikowała ona wielki projekt tzw. Zachodu, rozumianego przede wszystkim w sensie...

Dialog demokratyczny i jego ochrona

by | lut 5, 2024 | Polityka,Prawo,Społeczeństwo | 0 Comments

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece...

Koncepcje przyszłości integracji europejskiej

by | sty 30, 2024 | Artykuły,Gospodarka,Polityka,Prawo | 0 Comments

Federalizm jest dla wielu intelektualistów i polityków najbardziej atrakcyjną wizją przyszłej integracji europejskiej, punktem docelowym wieloletnich starań, jak...

O paternalizmie w UE. Na marginesie francuskiego podejścia do Europy Środkowej

by | sty 29, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo,Społeczeństwo | 0 Comments

Cała historia Europy Środkowej i jej relacji do Unii Europejskiej jest naznaczona negocjacjami i targami dotyczącymi podziału władzy oraz ciągłych rewizji planów...

Bilans członkostwa Chorwacji w UE

by | sty 16, 2024 | Artykuły,Gospodarka,Polityka | 0 Comments

Bilans członkostwa Chorwacji w UE Chorwacja znalazła się w Unii Europejskiej w trudnym momencie – zarówno dla tej organizacji, jak i dla najmłodszego jej członka....

Czesi: najbardziej zachodni „środkowi” Europejczycy

by | sty 16, 2024 | Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Przypadek naszych czeskich sąsiadów jest bardziej skomplikowany, niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Z jednej strony najwybitniejsi intelektualiści wprost...

Ochrona wartości z art. 2 TUE a tzw. system warunkowości

by | sty 5, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

Kolejna forma odpowiedzialności państw członkowskich oparta na mechanizmie warunkowości. Związana jest z możliwością nałożenia na państwa członkowskie sankcji...

Publikacje

Small states within the European Union

by | sty 31, 2024 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Tendencje federalizacyjneUnii Europejskiej

by | sty 31, 2024 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Przekształcenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce

by | sty 11, 2024 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Nowa służba probacyjna w strukturach Służby Więziennej

by | gru 12, 2023 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Between State Sovereignityand a European Federation

by | wrz 4, 2023 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Strategia reintegracji społecznej osób skazanych INTEGRALNY MODEL WSPOMAGANIA RESOCJALIZACYJNO-READAPTACYJNEGO red. naukowa Beata Maria Nowak Sławomir Grzesiak

by | sie 30, 2023 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Wstęp do systemu prawaUnii Europejskiej

by | sie 2, 2023 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

„Prawne instrumenty przeciwdziałania pandemii COVID-19 i ich konsekwencje dla praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych w wybranych państwach europejskich” red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora

by | kwi 18, 2023 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Wartości Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, red. Artur Kotowski, Aleksandra Syryt

by | mar 24, 2023 | Publikacje,Publikacje PL | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Rola i granice trzeciej władzy w Unii Europejskiej: od teorii do praktyki

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego ma być w szczególności: 1) rola i pozycja TSUE w systemie instytucjonalnym UE oraz rozdźwięk pomiędzy kompetencjami jakie zostały TSUE...

Brexit a francusko-niemiecka rywalizacja o przywództwo w Unii Europejskiej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) szczegółowa charakterystyka fenomenu brexitu jako dobrowolnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej -...

Polityka europejska państw Europy Środkowej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) określenie zakresu pojęcia Europa Środkowa; 2) przedstawienie specyfiki państw Europy Środkowej jako państw...

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Ciekawe lektury

Bezpieczeństwo prawne jako zasada doktrynalna w prawie Unii Europejskiej

by | lut 26, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Monografię na tle dotychczasowego dorobku literatury przedmiotu wyróżnia próba odpowiedzi na pytanie o to, czy dopuszczalne, a także istotne jest zagwarantowanie...

Metody wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

by | lut 14, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja stanowi tłumaczenie monografii K. Lenaerts, J. José A. Gutiérrez-Fons, Les méthodes d`interprétation de la Cour de justice de l`Union européenne (Bruylant,...

Teoretyczne podstawy badania stabilności politycznej

by | lut 5, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

  Książka Teoretyczne podstawy badania stabilności politycznej powstała z potrzeby odsłonięcia znaczeń kryjących się za twierdzeniami dotyczącymi stabilności...

Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Monografia przedstawia genezę i ewolucję koncepcji ochrony interesów finansowych Unii i idei Prokuratury Europejskiej. Analizie rozporządzenia dotyczącego Prokuratury...

Federacyjne koncepcje integracji europejskiej…

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Dlaczego rodziny partii europejskich zdecydowały się na zawiązanie współpracy na poziomie transnarodowym? Jakie wizje integracji europejskiej prezentują w programach...

Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Książka odzwierciedla aktualny stan wiedzy w zakresie tematyki migracyjnej dotyczącej obszaru UE, jak również w sposób znaczący ją porządkuje i wzbogaca o wnioski...

Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Książka jest pierwszym w Polsce naukowym wytłumaczeniem wielokierunkowego oddziaływania Unii Europejskiej na państwa członkowskie oraz państw członkowskich na Unię...

Prawo Unii Europejskiej

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Podręcznik „Prawo Unii Europejskiej" ma unikatowy charakter na polskim rynku wydawniczym. Napisało go 14 wybitnych Autorów i Autorek reprezentujących większość ośrodków...

Spory o działania ultra vires w Unii Europejskiej

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Charakterystyczną cechą rozwoju Unii Europejskiej jest tocząca się od lat tzw. „wojna sędziów”. Jej istotą jest kwestia rozstrzygnięcia fundamentalnego zagadnienia...

Adres

ul. Karmelicka 9
00-155 Warszawa

Facebook
YouTube