Reforma wyborcza do Parlamentu Europejskiego jako narzędzie transformacji ustrojowej UE

Jakakolwiek ocena kompleksowości, sensowności i możliwości wprowadzenia zmian w wyborach do PE musi być umocowana w określonej wizji europejskiej demokracji. W przeciwnym wypadku nie sposób odpowiedzieć na pytanie czemu służyć mają zmiany i na jakiej podstawie można...

Współpraca Polski i państw bałtyckich w obliczu redefinicji europejskiej geopolitykiPolskie sondaże przedwyborcze

Polska i państwa Europy Środkowej i Wschodniej, a szczególnie państwa bałtyckie muszą brać pod uwagę wyłanianie się nowego wielobiegunowego ładu globalnego, będącego konsekwencją kwestionowania dotychczasowego ładu z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych. Takie państwa...

Polskie sondaże przedwyborcze

Cechą wyróżniającą obecną kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego jest to, że jest to chyba pierwsza polska kampania w wyborach do PE, w której znaczenie zasadnicze mają tematy europejskie, a nie krajowe. Zarazem, z racji niedawnych wyborów do Sejmu i do Senatu...

Paradoksy europejskiej demokracji

Brytyjskim konwenansem konstytucyjnym, respektowanym – jak przystało na konwenans – od dawna jest to, że parlament nie podejmuje żadnych istotnych reform ustrojowych bez wcześniejszego przedstawienia projektu takich reform wyborcom i uczynienia kampanii wyborczej, w...

Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej pod koniec lat 80. XX w. spowodował, że państwa byłego bloku wschodniego zwróciły się w stronę rozwiniętych Wspólnot Europejskich. Tym samym, integracja Polski ze strukturami unijnymi postrzegana była generalnie jako...

Artykuły

Reforma wyborcza do Parlamentu Europejskiego jako narzędzie transformacji ustrojowej UE

by | maj 24, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Jakakolwiek ocena kompleksowości, sensowności i możliwości wprowadzenia zmian w wyborach do PE musi być umocowana w określonej wizji europejskiej demokracji. W...

Współpraca Polski i państw bałtyckich w obliczu redefinicji europejskiej geopolitykiPolskie sondaże przedwyborcze

by | maj 23, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Polska i państwa Europy Środkowej i Wschodniej, a szczególnie państwa bałtyckie muszą brać pod uwagę wyłanianie się nowego wielobiegunowego ładu globalnego, będącego...

Polskie sondaże przedwyborcze

by | maj 21, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Cechą wyróżniającą obecną kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego jest to, że jest to chyba pierwsza polska kampania w wyborach do PE, w której znaczenie...

Paradoksy europejskiej demokracji

by | maj 13, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

Brytyjskim konwenansem konstytucyjnym, respektowanym – jak przystało na konwenans – od dawna jest to, że parlament nie podejmuje żadnych istotnych reform ustrojowych...

Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

by | maj 8, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej pod koniec lat 80. XX w. spowodował, że państwa byłego bloku wschodniego zwróciły się w stronę rozwiniętych Wspólnot...

Komisja Europejska wobec tzw. federalizacji UE

by | kwi 26, 2024 | Polityka | 0 Comments

W przemówieniu wygłoszonym jeszcze jako kandydatka do tej funkcji w dniu 16 lipca 2019 roku Ursula von der Layen przedstawiła swoją wizję Unii Europejskiej, skupiając...

Napięcie między liberalizmem a demokracją

by | kwi 22, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo,Społeczeństwo | 0 Comments

Jakkolwiek obecnie bardzo często, może nawet zbyt często, używana jest zbitka pojęciowa  demokracja liberalna (demoliberalizm), to w rzeczywistości obydwie idee stały...

Geopolityczny punkt krytyczny: łączenie kropek w polityce światowej

by | kwi 22, 2024 | Gospodarka,Polityka | 0 Comments

Od dłuższego czasu widać wyraźną zmianę w narracji dotyczącej wojny na Ukrainie. Z jednej strony państwa tzw. koalicji zachodniej  coraz głośniej mówią o konieczności...

O „właściwym” budowaniu strategii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

by | kwi 15, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Brukselski think tank European Council of Foreign Relations, od lat tworzący europejski przekaz dotyczący integracji,  opracował niedawno instrukcję prowadzenia...

Studies

Current Issues of the (Unconditional) Primacy of EU Law in the Case-law of the Constitutional Courts of Germany, Hungary and Romania

by | maj 27, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Introduction/Abstract In the current chapter of the book, the author endeavours to present a comparative analysis of the case-law of three selected constitutional...

Turkish discourse regarding the Brexit process: assessment of political communication before and after the Brexit referendum

by | kwi 22, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Introduction The aim of this study is to analyze the discourses on Türkiye before and after the Brexit process. As a method in the study, a literature review was...

European values and Malta’s approach towards irregular migration, press freedom and rule of law

by | mar 21, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Since its origins in 1951, the European Union has promoted a set of principles and beliefs, which are loosely termed as ‘European values’. These values were influenced...

Judiciary power in Italy

by | lut 5, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

Slovakia: Assessment of the functioning of the Lisbon Treaty from a smallstate perspective

by | lut 5, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

The Czech Republic: a Small UE State with Pragmatic Ambitions

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

European Versus National Constitutional Identity in the Republicof Serbia – a Concurrence or Unity?

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

cbpe_eng5Pobierz

The European Union in the 21st Century – a criticalapproach

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

A covert or open “battle” between the three legal traditions inthe EU

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Rola i granice trzeciej władzy w Unii Europejskiej: od teorii do praktyki

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego ma być w szczególności: 1) rola i pozycja TSUE w systemie instytucjonalnym UE oraz rozdźwięk pomiędzy kompetencjami jakie zostały TSUE...

Brexit a francusko-niemiecka rywalizacja o przywództwo w Unii Europejskiej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) szczegółowa charakterystyka fenomenu brexitu jako dobrowolnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej -...

Polityka europejska państw Europy Środkowej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) określenie zakresu pojęcia Europa Środkowa; 2) przedstawienie specyfiki państw Europy Środkowej jako państw...

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Ciekawe lektury

Jak myślą państwa. Racjonalność w polityce zagranicznej

by | maj 27, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Jak działają mocarstwa nieustannie rywalizujące o bezpieczeństwo i potęgę Aby zrozumieć politykę światową, trzeba zrozumieć, jak działają głowy państw. Wedle większości...

Rozpadające się światy. O człowieku i państwach w labiryncie rzeczywistości

by | maj 13, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Nie spełniły się nadzieje na ustanowienie harmonijnego ładu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny u progu lat dziewięćdziesiątych. Ćwierć wieku później świat...

Zarys stosunków międzynarodowych. W erze współczesnej globalizacji

by | kwi 22, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika adresowanego do studentów stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Autorzy dokonali...

Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

by | kwi 8, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu rozstrzygania kolizji prawnych na styku prawa krajowego i unijnego przez najwyższe instytucje sądowe. Problem właściwości...

Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

by | mar 25, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

W publikacji przedstawiono różnorodność zagadnień związanych z problematyką rodziny – jej prawami w kontekście funkcjonowania w cywilizacji europejskiej. Zaprezentowane...

WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia

by | mar 12, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Anna Horodecka zajmuje się kwestią znaczenia dobra wspólnego we współczesnej gospodarce europejskiej....

Przyszłość Unii Europejskiej

by | mar 4, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja Przyszłość Unii Europejskiej stanowi istotne przedsięwzięcie wydawnicze. Wpisuje się w aktualną dyskusję prowadzoną przez naukowców, polityków i dziennikarzy...

Bezpieczeństwo prawne jako zasada doktrynalna w prawie Unii Europejskiej

by | lut 26, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Monografię na tle dotychczasowego dorobku literatury przedmiotu wyróżnia próba odpowiedzi na pytanie o to, czy dopuszczalne, a także istotne jest zagwarantowanie...

Metody wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

by | lut 14, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja stanowi tłumaczenie monografii K. Lenaerts, J. José A. Gutiérrez-Fons, Les méthodes d`interprétation de la Cour de justice de l`Union européenne (Bruylant,...

Adres

ul. Karmelicka 9
00-155 Warszawa

Facebook
YouTube