Napięcie między liberalizmem a demokracją

Jakkolwiek obecnie bardzo często, może nawet zbyt często, używana jest zbitka pojęciowa  demokracja liberalna (demoliberalizm), to w rzeczywistości obydwie idee stały ze sobą bardzo długi czas w opozycji. Co więcej, liberałowie byli świadomi tej...

Geopolityczny punkt krytyczny: łączenie kropek w polityce światowej

Od dłuższego czasu widać wyraźną zmianę w narracji dotyczącej wojny na Ukrainie. Z jednej strony państwa tzw. koalicji zachodniej  coraz głośniej mówią o konieczności wzmożonej pomocy, która przechyli szalę zwycięstwa na rzecz Kijowa, z drugiej strony coraz częściej...

O „właściwym” budowaniu strategii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

Brukselski think tank European Council of Foreign Relations, od lat tworzący europejski przekaz dotyczący integracji,  opracował niedawno instrukcję prowadzenia kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Autorzy instrukcji tj. Ivan Krastew Mark Leonard, związani...

35 lat od Okrągłego Stołu

5 kwietnia 2024 r. minęła 35 rocznica zakończenia obrad Okrągłego Stołu. 7 kwietnia z kolei upłynęło 35 lat od tzw. noweli kwietniowej do Konstytucji PRL. Obydwa wydarzenia są w polskiej narracji historyczno-politycznej najczęściej identyfikowane jako momenty...

Ostry zwrot w prawo

Prognoza wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wielu państwach nastąpi, jak na to wskazują sondaże i symulacje wyborcze, poważne przesunięcie w prawo, co oznacza, że partie prawicowe zyskają głosy i...

Artykuły

Napięcie między liberalizmem a demokracją

by | kwi 22, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo,Społeczeństwo | 0 Comments

Jakkolwiek obecnie bardzo często, może nawet zbyt często, używana jest zbitka pojęciowa  demokracja liberalna (demoliberalizm), to w rzeczywistości obydwie idee stały...

Geopolityczny punkt krytyczny: łączenie kropek w polityce światowej

by | kwi 22, 2024 | Gospodarka,Polityka | 0 Comments

Od dłuższego czasu widać wyraźną zmianę w narracji dotyczącej wojny na Ukrainie. Z jednej strony państwa tzw. koalicji zachodniej  coraz głośniej mówią o konieczności...

O „właściwym” budowaniu strategii wyborczej do Parlamentu Europejskiego

by | kwi 15, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Brukselski think tank European Council of Foreign Relations, od lat tworzący europejski przekaz dotyczący integracji,  opracował niedawno instrukcję prowadzenia...

35 lat od Okrągłego Stołu

by | kwi 8, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

5 kwietnia 2024 r. minęła 35 rocznica zakończenia obrad Okrągłego Stołu. 7 kwietnia z kolei upłynęło 35 lat od tzw. noweli kwietniowej do Konstytucji PRL. Obydwa...

Ostry zwrot w prawo

by | kwi 4, 2024 | Polityka | 0 Comments

Prognoza wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. w wielu państwach nastąpi, jak na to wskazują sondaże i...

Europejskie imperium versus państwa narodowe

by | mar 29, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Spór zwolenników federalizacji Unii Europejskiej ze zwolennikami państw narodowych tworzących Europę konfederacyjną politologicznie ujmować należy w kategoriach sporu...

Działania Europejskiego Banku Centralnego w czasie kryzysu strefy euro

by | mar 27, 2024 | Gospodarka,Polityka | 0 Comments

Europejski Bank Centralny został zaprojektowany na mocy Traktatu z Maastricht i miał spełniać rolę wysoce niezależnego banku centralnego. Jego niezależność wynika z...

Regulacje globalne dotyczące cyberprzestępczości

by | mar 26, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

Globalny system to system pod patronatem ONZ, która skupia 193 państwa. W tym miejscu należy przypomnieć, że głównym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i...

System powszechnej obrony w Estonii

by | mar 25, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Podstawowe założenia estońskiego modelu kompleksowego podejścia do obrony narodowej ujęte są w Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego Estonii przyjętej w 2017 roku....

Studies

Turkish discourse regarding the Brexit process: assessment of political communication before and after the Brexit referendum

by | kwi 22, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Introduction The aim of this study is to analyze the discourses on Türkiye before and after the Brexit process. As a method in the study, a literature review was...

European values and Malta’s approach towards irregular migration, press freedom and rule of law

by | mar 21, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Since its origins in 1951, the European Union has promoted a set of principles and beliefs, which are loosely termed as ‘European values’. These values were influenced...

Judiciary power in Italy

by | lut 5, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

Slovakia: Assessment of the functioning of the Lisbon Treaty from a smallstate perspective

by | lut 5, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

The Czech Republic: a Small UE State with Pragmatic Ambitions

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

European Versus National Constitutional Identity in the Republicof Serbia – a Concurrence or Unity?

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

cbpe_eng5Pobierz

The European Union in the 21st Century – a criticalapproach

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

A covert or open “battle” between the three legal traditions inthe EU

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

The Constitutional Legacy of the Ex-Yugoslav Countries and TheirPotential Implications Towards Common EU Values, ConstitutionalFeatures and the Rule of Law

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Rola i granice trzeciej władzy w Unii Europejskiej: od teorii do praktyki

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego ma być w szczególności: 1) rola i pozycja TSUE w systemie instytucjonalnym UE oraz rozdźwięk pomiędzy kompetencjami jakie zostały TSUE...

Brexit a francusko-niemiecka rywalizacja o przywództwo w Unii Europejskiej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) szczegółowa charakterystyka fenomenu brexitu jako dobrowolnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej -...

Polityka europejska państw Europy Środkowej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) określenie zakresu pojęcia Europa Środkowa; 2) przedstawienie specyfiki państw Europy Środkowej jako państw...

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Ciekawe lektury

Zarys stosunków międzynarodowych. W erze współczesnej globalizacji

by | kwi 22, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika adresowanego do studentów stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Autorzy dokonali...

Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

by | kwi 8, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu rozstrzygania kolizji prawnych na styku prawa krajowego i unijnego przez najwyższe instytucje sądowe. Problem właściwości...

Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

by | mar 25, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

W publikacji przedstawiono różnorodność zagadnień związanych z problematyką rodziny – jej prawami w kontekście funkcjonowania w cywilizacji europejskiej. Zaprezentowane...

WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia

by | mar 12, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Anna Horodecka zajmuje się kwestią znaczenia dobra wspólnego we współczesnej gospodarce europejskiej....

Przyszłość Unii Europejskiej

by | mar 4, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja Przyszłość Unii Europejskiej stanowi istotne przedsięwzięcie wydawnicze. Wpisuje się w aktualną dyskusję prowadzoną przez naukowców, polityków i dziennikarzy...

Bezpieczeństwo prawne jako zasada doktrynalna w prawie Unii Europejskiej

by | lut 26, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Monografię na tle dotychczasowego dorobku literatury przedmiotu wyróżnia próba odpowiedzi na pytanie o to, czy dopuszczalne, a także istotne jest zagwarantowanie...

Metody wykładni Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

by | lut 14, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja stanowi tłumaczenie monografii K. Lenaerts, J. José A. Gutiérrez-Fons, Les méthodes d`interprétation de la Cour de justice de l`Union européenne (Bruylant,...

Teoretyczne podstawy badania stabilności politycznej

by | lut 5, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

  Książka Teoretyczne podstawy badania stabilności politycznej powstała z potrzeby odsłonięcia znaczeń kryjących się za twierdzeniami dotyczącymi stabilności...

Prokuratura Europejska jako instytucja ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej

by | sty 17, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Monografia przedstawia genezę i ewolucję koncepcji ochrony interesów finansowych Unii i idei Prokuratury Europejskiej. Analizie rozporządzenia dotyczącego Prokuratury...

Adres

ul. Karmelicka 9
00-155 Warszawa

Facebook
YouTube