Ideologia neoliberalizmu

Kierunek zwany neoliberalizmem  współtworzyły dwa nurty ekonomiczne, tj. szkoła tzw. austriacka, zwana tak z racji, że jej główni przedstawiciele Friedrich von Hayek (1899–1982) i Ludwig von Mises (1881–1973) byli imigrantami z Austrii, którzy uciekli do Stanów...

Nowy porządek światowy  według Timothy Gordon Asha

W maju 2024 r. na łamach brytyjskiego dziennika „Guardian” znany dziennikarz, publicysta i pisarz Thimothy Gordon Ash opublikował interesującą analizę nt. narracji dotyczącej wojny na Ukrainie w kontekście szerszego zjawiska jakim jest wzrost nastrojów...

Rosyjska Cerkiew Prawosławna w konflikcie na Ukrainie

Rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w konflikcie na Ukrainie jest znaczącym i kontrowersyjnym aspektem współczesnych działań wojennych Rosji. Cerkiew, będąc głęboko zintegrowaną z państwem rosyjskim, pełni funkcję nie tylko religijną, ale także polityczną i kulturową,...

Europa jako walka  idei imperialnej z zasadą suwerenności państwowej

Myślenie na gruncie matrycy imperialnej jest charakterystyczne dla niemieckiej tradycji politycznej. Od końca średniowiecza niemiecka idea imperium rozwijała się w coraz większej polemice do romańskich koncepcji prawno-politycznych, w tym przede wszystkim kategorii...

Rola Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa europejskiego

RW czerwcu 2021 r. UE rozpoczęła refleksję nad przyszłością europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Doprowadziło to do powstania Strategicznego kompasu na rzecz bezpieczeństwa i obrony, dokumentu politycznego, w którym zdefiniowano unijną strategię...

Artykuły

Ideologia neoliberalizmu

by | lip 19, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Kierunek zwany neoliberalizmem  współtworzyły dwa nurty ekonomiczne, tj. szkoła tzw. austriacka, zwana tak z racji, że jej główni przedstawiciele Friedrich von Hayek...

Nowy porządek światowy  według Timothy Gordon Asha

by | lip 16, 2024 | Artykuły,Gospodarka,Polityka | 0 Comments

W maju 2024 r. na łamach brytyjskiego dziennika „Guardian” znany dziennikarz, publicysta i pisarz Thimothy Gordon Ash opublikował interesującą analizę nt. narracji...

Rosyjska Cerkiew Prawosławna w konflikcie na Ukrainie

by | lip 16, 2024 | Artykuły,Polityka,Społeczeństwo | 0 Comments

Rola Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w konflikcie na Ukrainie jest znaczącym i kontrowersyjnym aspektem współczesnych działań wojennych Rosji. Cerkiew, będąc głęboko...

Europa jako walka  idei imperialnej z zasadą suwerenności państwowej

by | lip 12, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

Myślenie na gruncie matrycy imperialnej jest charakterystyczne dla niemieckiej tradycji politycznej. Od końca średniowiecza niemiecka idea imperium rozwijała się w...

Rola Unii Europejskiej w sferze bezpieczeństwa europejskiego

by | lip 8, 2024 | Polityka,Prawo | 0 Comments

RW czerwcu 2021 r. UE rozpoczęła refleksję nad przyszłością europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Doprowadziło to do powstania Strategicznego kompasu na rzecz...

Prawo fińskie a prawa UE. Ujęcie doktrynalne

by | lip 8, 2024 | Artykuły,Prawo | 0 Comments

W prestiżowym podręczniku do prawa fińskiego z 2002 r. Dr Pekka Timonen podkreślił odróżnienie źródeł prawa jako treści systemu prawnego, podlegającej interpretacji, od...

Swoboda przemieszczania się w Unii Europejskiej

by | lip 8, 2024 | Artykuły,Polityka,Prawo | 0 Comments

Prawem, z którego najczęściej i najszerzej korzystają jednostki jest swoboda przemieszczania się, której charakter prawny i zakres wynika z trzech źródeł. Swoboda...

Relacja niemieckiego prawa krajowego do prawa UE

by | cze 25, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Niemiecka Ustawa Zasadnicza z 1949 r. nie porusza wprost problematyki charakteru prawa UE i jego relacji do prawa niemieckiego, co wiąże również z brakiem wyodrębnionej...

Wymiary słowackiego eurosceptycyzmu

by | cze 24, 2024 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Ważnym aspektem eurosceptycyzmu w Republice Słowackiej jest stanowisko partii politycznych w odniesieniu do członkostwa kraju w Unii Europejskiej i dalszych perspektyw...

Studies

ABOUT THE NECESSITY TO CONSIDER THE ASSESSMENT OF LOST INTELLECTUAL POTENTIAL WHEN DETERMINING THE AMOUNT OF REPARATIONS

by | lip 8, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

The statement of the problem. At the present stage, Ukraine has found itself in extremely difficult conditions due to the war that was unleashed by Russia. This war is...

Current Issues of the (Unconditional) Primacy of EU Law in the Case-law of the Constitutional Courts of Germany, Hungary and Romania

by | maj 27, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Introduction/Abstract In the current chapter of the book, the author endeavours to present a comparative analysis of the case-law of three selected constitutional...

Turkish discourse regarding the Brexit process: assessment of political communication before and after the Brexit referendum

by | kwi 22, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Introduction The aim of this study is to analyze the discourses on Türkiye before and after the Brexit process. As a method in the study, a literature review was...

European values and Malta’s approach towards irregular migration, press freedom and rule of law

by | mar 21, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Since its origins in 1951, the European Union has promoted a set of principles and beliefs, which are loosely termed as ‘European values’. These values were influenced...

Judiciary power in Italy

by | lut 5, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

Slovakia: Assessment of the functioning of the Lisbon Treaty from a smallstate perspective

by | lut 5, 2024 | Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

The Czech Republic: a Small UE State with Pragmatic Ambitions

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

European Versus National Constitutional Identity in the Republicof Serbia – a Concurrence or Unity?

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

cbpe_eng5Pobierz

The European Union in the 21st Century – a criticalapproach

by | sty 17, 2024 | Publikacje,Publikacje EN | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Rola i granice trzeciej władzy w Unii Europejskiej: od teorii do praktyki

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego ma być w szczególności: 1) rola i pozycja TSUE w systemie instytucjonalnym UE oraz rozdźwięk pomiędzy kompetencjami jakie zostały TSUE...

Brexit a francusko-niemiecka rywalizacja o przywództwo w Unii Europejskiej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) szczegółowa charakterystyka fenomenu brexitu jako dobrowolnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej -...

Polityka europejska państw Europy Środkowej

by | sty 11, 2024 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) określenie zakresu pojęcia Europa Środkowa; 2) przedstawienie specyfiki państw Europy Środkowej jako państw...

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Ciekawe lektury

Wpływ ONZ-owskiego standardu ochrony praw…

by | lip 8, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

OPIS pracę zbiorową należy uznać za dzieło podejmujące problem o dużej doniosłości naukowej i aktualności w prawie międzynarodowym praw człowieka. Kwestia wpływu...

Polityka zabezpieczania strategicznych interesów państwa polskiego

by | cze 19, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Tematyka rozprawy doktorskiej pt. Polityka zabezpieczania strategicznych interesów państwa polskiego w zakresie dystrybucji środków unijnych w latach 20042019 dotyczy...

Wojna Rosji z Ukrainą

by | cze 10, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Autorzy monografii przedstawiają działania służb specjalnych, organizacji paramilitarnych... zaangażowanych w wojnę w Ukrainie. Omawiają różnorodne aspekty militarne,...

Jak myślą państwa. Racjonalność w polityce zagranicznej

by | maj 27, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Jak działają mocarstwa nieustannie rywalizujące o bezpieczeństwo i potęgę Aby zrozumieć politykę światową, trzeba zrozumieć, jak działają głowy państw. Wedle większości...

Rozpadające się światy. O człowieku i państwach w labiryncie rzeczywistości

by | maj 13, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Nie spełniły się nadzieje na ustanowienie harmonijnego ładu międzynarodowego po zakończeniu zimnej wojny u progu lat dziewięćdziesiątych. Ćwierć wieku później świat...

Zarys stosunków międzynarodowych. W erze współczesnej globalizacji

by | kwi 22, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika adresowanego do studentów stosunków międzynarodowych i nauk politycznych. Autorzy dokonali...

Model harmonijnej współpracy między Trybunałem Konstytucyjnym i sądami konstytucyjnymi państw członkowskich a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Analiza konstytucyjnoprawna

by | kwi 8, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu rozstrzygania kolizji prawnych na styku prawa krajowego i unijnego przez najwyższe instytucje sądowe. Problem właściwości...

Prawa rodziny w cywilizacji europejskiej

by | mar 25, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

W publikacji przedstawiono różnorodność zagadnień związanych z problematyką rodziny – jej prawami w kontekście funkcjonowania w cywilizacji europejskiej. Zaprezentowane...

WYZWANIA DLA UNIJNEJ POLITYKI GOSPODARCZEJ. Wybrane zagadnienia

by | mar 12, 2024 | Ciekawe lektury | 0 Comments

Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym Anna Horodecka zajmuje się kwestią znaczenia dobra wspólnego we współczesnej gospodarce europejskiej....

Adres

ul. Karmelicka 9
00-155 Warszawa

Facebook
YouTube