Propozycje zmian w traktatach UE

Perspektywa ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) stała się bezpośrednią przyczyną wszczęcia intensywnej debaty dotyczącej przyszłości wspólnoty oraz potrzeby przeprowadzenia reformy instytucjonalnej. W ten sposób stanęliśmy w obliczu istotnych zmian...

Mowa nienawiści w prawie Unii Europejskiej

Unia Europejska w art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej – dalej TUE (obecnie art. 67 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: TFUE) przewidywała, jako jeden ze swoich celów zapewnienie obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w...

Autonomia państw członkowskich w zakresie gwarancji efektywności prawa unijnego

Analizując pozycję sądów krajowych w unijnym wymiarze sprawiedliwości należy podkreślić, że  zakres obowiązków sądów krajowych jest ściśle powiązany z obowiązkiem zagwarantowania efektywności prawa unijnego. Prawo unijne, które w większości zawiera normy materialne...

Aktualności

Propozycje zmian w traktatach UE

by | lis 21, 2023 | Artykuły,Gospodarka,Polityka,Prawo | 0 Comments

Perspektywa ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) stała się bezpośrednią przyczyną wszczęcia intensywnej debaty dotyczącej przyszłości wspólnoty oraz...

Mowa nienawiści w prawie Unii Europejskiej

by | lis 20, 2023 | Polityka,Prawo,Społeczeństwo | 0 Comments

Unia Europejska w art. 29 Traktatu o Unii Europejskiej – dalej TUE (obecnie art. 67 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dalej: TFUE) przewidywała, jako...

Autonomia państw członkowskich w zakresie gwarancji efektywności prawa unijnego

by | lis 20, 2023 | Polityka,Prawo | 0 Comments

Analizując pozycję sądów krajowych w unijnym wymiarze sprawiedliwości należy podkreślić, że  zakres obowiązków sądów krajowych jest ściśle powiązany z obowiązkiem...

Unia Europejska w programach wyborczych hiszpańskich partii politycznych

by | lis 14, 2023 | Artykuły,Gospodarka,Polityka,Prawo | 0 Comments

Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) jest ugrupowaniem, które chce być kojarzone jako awangarda projektu integracji europejskiej. Należy ono do Partii...

Europeizm Emmanuela Macrona

by | lis 14, 2023 | Artykuły,Gospodarka,Polityka,Prawo | 0 Comments

Chyba nikt tak dobrze jak Francuzi nie rozumie idei państwa narodowego (Etat-Nation) i nikt chyba tak mocno jak oni nie ignoruje fundamentu ekonomicznego na którym...

Unia Europejska w programach szwedzkich partii politycznych

by | lis 13, 2023 | Gospodarka,Polityka,Prawo | 0 Comments

Po wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Szwecji pod koniec 2022 roku zmieniła się władza w kraju i po części podejście do Unii Europejskiej. Zmiana ta jest...

Kontrowersje wokół propozycji zmian w traktatach Unii Europejskiej

by | lis 2, 2023 | Polityka,Prawo | 0 Comments

Agresja Rosji na Ukrainę oraz perspektywa ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) stały się bezpośrednimi przyczynami wszczęcia intensywnej debaty dotyczącej...

Niemieckie imperium kontynentalne

by | paź 30, 2023 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Na łamach Portalu Defence24 przedstawiono bardzo ciekawą analizę opublikowanej niedawno niemieckiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Ze strategią tą warto się...

Niemcy liderem wyścigu o pomoc publiczną w UE

by | paź 27, 2023 | Artykuły,Polityka | 0 Comments

Portal Euroactive zaprezentował najnowszy raport ukazujący wyścig państw członkowskich UE o pomoc publiczną. Według niego największym beneficjentem pomocy publicznej w...

Publikacje

Between State Sovereignityand a European Federation

by | wrz 4, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Strategia reintegracji społecznej osób skazanych INTEGRALNY MODEL WSPOMAGANIA RESOCJALIZACYJNO-READAPTACYJNEGO red. naukowa Beata Maria Nowak Sławomir Grzesiak

by | sie 30, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wstęp do systemu prawaUnii Europejskiej

by | sie 2, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

„Prawne instrumenty przeciwdziałania pandemii COVID-19 i ich konsekwencje dla praw socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych w wybranych państwach europejskich” red. Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora

by | kwi 18, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wartości Unii Europejskiej w świetle art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, red. Artur Kotowski, Aleksandra Syryt

by | mar 24, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Wstęp do źródeł prawa Unii Europejskiej red. Edyta Krzysztofik

by | mar 1, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

„25 lat stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” red. Jarosław Szymanek

by | lut 22, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

„Rola komitetów obywatelskich w procesie transformacji demokratycznej: Polska na tle innych państw Europy Środkowej i Wschodniej” Leszek Graniszewski

by | lut 6, 2023 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Praworządność – Arkadiusz Barut, Adam Wielomski

by | gru 23, 2022 | Publikacje | 0 Comments

Pobierz

Projekty

Prawna kwalifikacja mowy nienawiści – krajowe i europejskie uwarunkowania normatywne, społeczne i obyczajowe nadużycia wolności wypowiedzi

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt w szczególności koncentruje się na: a) charakterystyce wolności wypowiedzi jako klasycznej wolności jednostki w ustroju demoliberalnym; b) charakterystyce...

Miejsce małych państw w polizbońskiej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grupy Wyszehradzkiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu są szczegółowe badania dotyczące specyfiki małych państw w Unii Europejskiej, charakterystyki ich obecności w Unii oraz strategii działania w...

Ograniczenia wolności religijnej w przestrzeni publicznej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu badawczego jest być w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka regulacji prawnych, krajowych oraz z zakresu prawa międzynarodowego,...

Tendencje federalizacyjne Unii Europejskiej

by | gru 18, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej...

Wpływ regulacji prawnych dotyczących pandemii COVID-19 na prawa i wolności ekonomiczne, społeczne i kulturalne

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia...

Analiza Planu NEXTGenerationEU w kontekście wdrożenia transformacji cyfrowej w Polsce

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Przedmiotem projektu jest ujęcie wzajemnego oddziaływania dwóch sztandarowych przedsięwzięć Unii Europejskiej – Funduszu Odbudowy oraz transformacji cyfrowej...

Mechanizmy oszustw w zakresie podatku od towarów i usług, ocena skuteczności ich wykrywania i efektywności stosowanych metod zwalczania

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt poświęcony analizie przestępczości podatkowej w zakresie VAT oraz charakterystyce rozwiązań prawnych na obszarze Polski i innych krajów Unii Europejskiej...

Bilans wprowadzenia mechanizmu Next Generation EU z uwzględnieniem wpływu tego mechanizmu na gospodarki państw członkowskich, w tym zwłaszcza Polski

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Projekt poświęcony kompleksowej analizie oddziaływania unijnego mechanizmu Next Generation EU na polską gospodarkę. Jest to zagadnienie szczególnie ważne, gdyż nie...

Jedność w pluralizmie: determinanty współpracy europejskiej. Prawne, polityczne i społeczne podstawy ustrojów państw europejskich w warunkach integracji UE

by | sty 14, 2022 | Projekty | 0 Comments

Adres

ul. Karmelicka 9
00-155 Warszawa

Facebook
YouTube