Przyczyny zmiany traktatów UE – refleksje wstępne

Przyczyny zmiany traktatów UE – refleksje wstępne

Pismem z dnia 23 listopada 2023 r. przewodnicząca Parlamentu Europejskiego przedłożyła Radzie propozycje dotyczące zmiany Traktatów, zgodnie z art. 48 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – propozycje przyjęte dzień wcześniej przez Parlament Europejski na posiedzeniu...
Powody poszukiwania nowych rozwiązań traktatowych w UE

Powody poszukiwania nowych rozwiązań traktatowych w UE

Punktem wyjścia reform, których celem miałaby być zmiana traktatów na podstawie których ustanowiono Unię Europejską i na podstawie których ona funkcjonuje (tj. TUE i TfUE) powinny być cztery stwierdzenia generalne. Po pierwsze, obecne traktaty są niedoskonałe głównie...
Facebook
YouTube