Polityka

Dział Polityka w UE traktuje o ważnych wydarzeniach na scenach politycznych państw europejskich, ale również polityce organów unijnych.

Roszady, wybory, decyzyjność… to niektóre z przymiotników opisujących politykę. Wielu traktuje ją jak sport – pełen emocji i rywalizacji. Unia Europejska składa się z 27 specyficznych aren, na których bez przerwy mierzy się po kilka odmiennych drużyn. Za pomocą głosów wybitnych ekspertów i badaczy w ramach cyklu chcemy przybliżyć Państwu meandry polityki europejskiej.

Ostatnie publikacje:

Francusko-niemiecki spór o prymat w UE

Francusko-niemiecki spór o prymat w UE

Stosunki niemiecko-francuskie po II wojnie światowej przeszły znaczącą ewolucję, przechodząc z antagonizmu i wrogości do współpracy i bliskiej współpracy. Zarówno Niemcy, jak i Francja odgrywały kluczowe role w procesie integracji europejskiej, co dalej wzmacniało ich...

Eksport i reeksport w dobie sankcji UE na Rosję

Eksport i reeksport w dobie sankcji UE na Rosję

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował o gwałtownym wzroście eksportu do krajów sąsiadujących z Rosją po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Wzrosły przede wszystkim dostawy samochodów i części zamiennych. W okresie styczeń-kwiecień 2023 roku Niemcy...

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...

Bilans członkostwa Chorwacji w UE

Bilans członkostwa Chorwacji w UE

Bilans członkostwa Chorwacji w UE Chorwacja znalazła się w Unii Europejskiej w trudnym momencie – zarówno dla tej organizacji, jak i dla najmłodszego jej członka. Skutki głębokiego kryzysu finansowego i gospodarczego wciąż rzutowały na sytuację w wielu krajach...

Odpowiedzialność państw członkowskich z art. 7 TUE

Odpowiedzialność państw członkowskich z art. 7 TUE

Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie wartości UE wprowadzona została na mocy Traktatu z Amsterdamu. Zgodnie z brzmieniem ówczesnego art. 7 TUE  Rada w składzie szefów rządów lub głów państw członkowskich mogła jednomyślnie na wniosek 1/3 jej członków...

Facebook
YouTube