Polityka

Dział Polityka w UE traktuje o ważnych wydarzeniach na scenach politycznych państw europejskich, ale również polityce organów unijnych.

Roszady, wybory, decyzyjność… to niektóre z przymiotników opisujących politykę. Wielu traktuje ją jak sport – pełen emocji i rywalizacji. Unia Europejska składa się z 27 specyficznych aren, na których bez przerwy mierzy się po kilka odmiennych drużyn. Za pomocą głosów wybitnych ekspertów i badaczy w ramach cyklu chcemy przybliżyć Państwu meandry polityki europejskiej.

Ostatnie publikacje:

Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

Nowe partnerstwo pod „starym” przywództwem Niemiec

Niemiecka socjaldemokracja po staremu widzi kluczową rolę Niemiec w zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie. Wprawdzie dostrzega błędy, jakie popełniono w relacjach z Rosją, ale dzisiaj chce koncentrować się tylko na przyszłości. W jej imieniu Lars Klingbeil proponuje...

Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

Demolowanie autorytetów: rewolucja relatywistyczna

Ostatnia fala rozmaitego rodzaju publikacji, które podejmują media jednoznacznie kojarzone z lewicowo-liberalnym mainstreamem  dowodzi prawdziwości tezy, że mamy obecnie do czynienia z brutalną rewolucją ideologiczno-polityczną, której celem jest zasadnicza...

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Państwa członkowskie UE zgodnie i konsekwentnie potwierdzają, że to ich konstytucje są najwyższym prawem krajowym. Prymatu konstytucji nie narusza ani zasada otwartości na prawo międzynarodowe, ani pogłębiająca się integracja w ramach UE. Mało tego, państwa...

Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

Europejska przestrzeń prawna, która związana jest nieodmiennie z suwerennym państwem narodowym przywiązana jest do konstytucji jako ustawy zasadniczej. Konstytucja z punktu widzenia państwa narodowego ma znaczenie kluczowe. Jest utożsamiana z państwem, wyraża ideę...

Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

W systemie prawa europejskiego walka z dyskryminacją jest od dawna jedną z wiodących polityk w zakresie stanowienia prawa, która wciąż zyskuje na znaczeniu. Także TSUE kładzie nacisk na tę wartość, traktując ją jako istotną, bowiem w wielu orzeczeniach...

Bilans kompromisu z UE w sprawie KPO

Bilans kompromisu z UE w sprawie KPO

13 grudnia 2022 r. ogłoszono pomyślne zakończenie negocjacji z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia środków finansowych z KPO. Rzekomy sukces, jeszcze tego samego dnia przełożył się na poselski projekt ustawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym,...

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska

Mechanizm europejskiej inicjatyw ustawodawczej (EIO) pozwala na wszczęcie dyskusji na poziomie transnarodowym dotyczącej zmian w prawie Unii i finalnie doprowadzić do możliwości przedstawienia propozycji legislacyjnej (art. 11 ust. 4 TUE). Podmiotem uprawnionym do...

Prawo UE i sposoby jego wdrażania do prawa krajowego

Prawo UE i sposoby jego wdrażania do prawa krajowego

Państwa członkowskie muszą dokonać sprawnej i skutecznej implementacji prawa UE, czyli scalenia go z krajowym porządkiem prawnym, aby mogły skorzystać w pełni z członkostwa w Unii Europejskiej. Warto wskazać, jak wdrażane są do krajowego porządku prawnego akty wiążące...

Facebook
YouTube