CEL

Akademia Prawa Unijnego jest cyklem seminariów poświęconych zagadnieniom szeroko związanym z prawem unijnym. Celem Akademii Prawa Unijnego jest szkolenie przyszłych specjalistów z zakresu prawa unijnego, poszerzanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej przyszłości.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Z wyjątkowej szansy doskonalenia swoich umiejętności mogą skorzystać zarówno studenci prawa po ukończeniu trzeciego roku studiów, jak i absolwenci tego kierunku do pięciu lat po studiach. Aplikować mogą również studenci i absolwenci innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanej tematyce.

REKRUTACJA

Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza nabór do drugiej edycji Akademii Prawa Unijnego!

Rekrutacja trwa do 2 września 2022 r. Udział w programie jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!

PROGRAM AKADEMII PRAWA UNIJNEGO OBEJMUJE

1. 12 weekendowych zjazdów szkoleniowych w Warszawie – dla osób spoza Warszawy organizator zapewnia nocleg podczas zjazdów szkoleniowych. Pierwszy zjazd odbędzie się po koniec września 2022 r.
2. Zajęcia z Legal English – podczas każdego zjazdu odbędą się zajęcia z Legal English, dzięki którym uczestnicy będą mieli możliwość poznania lub utrwalenia podstaw prawniczego języka angielskiego ukierunkowanego na prawo europejskie
3. Spotkania z gośćmi specjalnymi – w wybranych zjazdach szkoleniowych wezmą udział goście specjalni, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach zawodowych oraz chętnie odpowiedzą na pytania uczestników
4. Wizytę studyjną w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli – w ramach programu przewidziany jest wyjazd do Brukseli, którego celem jest wizyta w studyjna
w instytucjach Unii Europejskiej. Koszty wyjazdu pokrywa organizator.
5. Wydanie certyfikatu ukończenia Akademii Prawa Unijnego – absolwenci otrzymają stosowny certyfikat potwierdzający ukończenie programu

WIZYTA W BRUKSELI KWIECIEŃ 2022

Podczas wizyty w Brukseli, zorganizowanej w ramach pierwszej edycji programu, uczestnicy Akademii Prawa Unijnego odwiedzili siedziby Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Kwaterę Główną NATO (w tym Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO), gdzie mieli okazję spotkać się m.in. z Ambasadorem RP przy Unii Europejskiej Andrzejem Sadosiem, Zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy NATO Damianem Przesiadło oraz polskimi europosłami: dr Patrykiem Jakim, dr Jackiem Saryuszem-Wolskim, Beatą Kempą.

WYKŁADOWCY

Akademia Prawa Unijnego posiada wykwalifikowaną kadrę ekspertów, do której należą m.in. sędziowie, wykładowcy renomowanych polskich uczelni, wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz praktycy zawodowo związani z prawem unijnym.

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

1. WPROWADZENIE DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ CZ. I – 1-2 października 2022 r.
2. WPROWADZENIE DO PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ CZ. II – 15-16 października 2022 r.
3. ZASADA PRAWORZĄDNOŚCI I JEJ IMPLIKACJE – 19-20 listopada 2022 r.
4. TWORZENIE I STOSOWANIE PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ – 10-11 grudnia 2022 r.
5. EUROPEJSKIE PRAWO CYWILNE CZ. I – 14-15 stycznia 2023 r.
6. EUROPEJSKIE PRAWO CYWILNE CZ. II – 28-29 stycznia 2023 r.
7. EUROPEJSKIE PRAWO KARNE CZ. I – 18-19 lutego 2023 r.
8. EUROPEJSKIE PRAWO KARNE CZ. II – 11-12 marca 2023 r.
9. MECHANIZMY OCHRONY PAŃSTWA PRAWNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ CZ. I – 25-26 marca 2023 r.
10. MECHANIZMY OCHRONY PAŃSTWA PRAWNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ CZ. II – 15-16 kwietnia 2023 r.
11. WYJAZD DO BRUKSELI – wyjazd planowany jest w tygodniu 8-14 maja 2023 r. (liczba dni wyjazdowych oraz dokładny termin zostaną podane w trakcie trwania programu)
12. PRAWO GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ CZ. I – 27-28 maja 2023 r.
13. PRAWO GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ CZ. II – 17-18 czerwca 2023 r.

DOKUMENTY APLIKACYJNE

1. CV
2. List motywacyjny (max. 1 strona A4)
3. Praca pisemna nt. „Prawo unijne a przyszłość Unii Europejskiej” (do 5000 znaków ze spacjami)
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: akademiaprawaunijnego@swws.edu.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

 

 

Akademia Prawa Unijnego została objęta patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości

Facebook
YouTube