Prawo

Dział Prawo w UE oferuje przegląd najistotniejszych wydarzeń, wyroków, decyzji prawnych itp. w państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej.

W ramach cyklu można przeczytać opinie wielu doświadczonych analityków, naukowców i prawników. Wszystko to, by przybliżyć Państwu skomplikowany świat prawny na terenie Starego Kontynentu.

Ostatnie publikacje:

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...

Odpowiedzialność państw członkowskich z art. 7 TUE

Odpowiedzialność państw członkowskich z art. 7 TUE

Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie wartości UE wprowadzona została na mocy Traktatu z Amsterdamu. Zgodnie z brzmieniem ówczesnego art. 7 TUE  Rada w składzie szefów rządów lub głów państw członkowskich mogła jednomyślnie na wniosek 1/3 jej członków...

Metody prowadzenia polityki podatkowej  UE

Metody prowadzenia polityki podatkowej  UE

Kompetencje Unii Europejskiej (UE) w sprawach podatkowych związane są głównie z prawidłowym funkcjonowaniem wspólnego rynku, tj. z ochroną transgranicznej działalności gospodarczej przed zakłóceniami związanymi z opodatkowaniem i konkurencją. UE nie jest uprawniona do...

Propozycje zmian w traktatach UE

Propozycje zmian w traktatach UE

Perspektywa ewentualnego rozszerzenia Unii Europejskiej (UE) stała się bezpośrednią przyczyną wszczęcia intensywnej debaty dotyczącej przyszłości wspólnoty oraz potrzeby przeprowadzenia reformy instytucjonalnej. W ten sposób stanęliśmy w obliczu istotnych zmian...

Facebook
YouTube