Prawo

Dział Prawo w UE oferuje przegląd najistotniejszych wydarzeń, wyroków, decyzji prawnych itp. w państwach zrzeszonych w Unii Europejskiej.

W ramach cyklu można przeczytać opinie wielu doświadczonych analityków, naukowców i prawników. Wszystko to, by przybliżyć Państwu skomplikowany świat prawny na terenie Starego Kontynentu.

Ostatnie publikacje:

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Prymat konstytucji narodowych państw członkowskich

Państwa członkowskie UE zgodnie i konsekwentnie potwierdzają, że to ich konstytucje są najwyższym prawem krajowym. Prymatu konstytucji nie narusza ani zasada otwartości na prawo międzynarodowe, ani pogłębiająca się integracja w ramach UE. Mało tego, państwa...

Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

Trybunały Konstytucyjne w obronie prymatu Konstytucji

Europejska przestrzeń prawna, która związana jest nieodmiennie z suwerennym państwem narodowym przywiązana jest do konstytucji jako ustawy zasadniczej. Konstytucja z punktu widzenia państwa narodowego ma znaczenie kluczowe. Jest utożsamiana z państwem, wyraża ideę...

Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

Niedyskryminacja w prawie Unii Europejskiej

W systemie prawa europejskiego walka z dyskryminacją jest od dawna jedną z wiodących polityk w zakresie stanowienia prawa, która wciąż zyskuje na znaczeniu. Także TSUE kładzie nacisk na tę wartość, traktując ją jako istotną, bowiem w wielu orzeczeniach...

Bilans kompromisu z UE w sprawie KPO

Bilans kompromisu z UE w sprawie KPO

13 grudnia 2022 r. ogłoszono pomyślne zakończenie negocjacji z Komisją Europejską w sprawie uruchomienia środków finansowych z KPO. Rzekomy sukces, jeszcze tego samego dnia przełożył się na poselski projekt ustawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym,...

Europejska inicjatywa obywatelska

Europejska inicjatywa obywatelska

Mechanizm europejskiej inicjatyw ustawodawczej (EIO) pozwala na wszczęcie dyskusji na poziomie transnarodowym dotyczącej zmian w prawie Unii i finalnie doprowadzić do możliwości przedstawienia propozycji legislacyjnej (art. 11 ust. 4 TUE). Podmiotem uprawnionym do...

Prawo UE i sposoby jego wdrażania do prawa krajowego

Prawo UE i sposoby jego wdrażania do prawa krajowego

Państwa członkowskie muszą dokonać sprawnej i skutecznej implementacji prawa UE, czyli scalenia go z krajowym porządkiem prawnym, aby mogły skorzystać w pełni z członkostwa w Unii Europejskiej. Warto wskazać, jak wdrażane są do krajowego porządku prawnego akty wiążące...

O niezrozumieniu istoty sporu Polski z UE

O niezrozumieniu istoty sporu Polski z UE

Na łamach dziennika „Rzeczpospolita” redaktor Tomasz  Pietryga w tekście pt. „Nie ma już szans na pokój z Unią” bez ogródek napisał ostatnio, że „Bruksela nie chce PiS u władzy. To pewne. Nie uważa partii Jarosława Kaczyńskiego za partnera, z którym można budować...

Rządy prawa politycznym instrumentem UE

Rządy prawa politycznym instrumentem UE

Przed wyborami do włoskiego parlamentu, jakie odbyły się 25 września 2022 r. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen bez ogródek upomniała Włochów prosząc jednocześnie o dokonanie właściwego wyboru, podkreślając, że Unia Europejska nie zawaha się użyć...

Facebook
YouTube