Francusko-niemiecki spór o prymat w UE

Francusko-niemiecki spór o prymat w UE

Stosunki niemiecko-francuskie po II wojnie światowej przeszły znaczącą ewolucję, przechodząc z antagonizmu i wrogości do współpracy i bliskiej współpracy. Zarówno Niemcy, jak i Francja odgrywały kluczowe role w procesie integracji europejskiej, co dalej wzmacniało ich...
Eksport i reeksport w dobie sankcji UE na Rosję

Eksport i reeksport w dobie sankcji UE na Rosję

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny poinformował o gwałtownym wzroście eksportu do krajów sąsiadujących z Rosją po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Wzrosły przede wszystkim dostawy samochodów i części zamiennych. W okresie styczeń-kwiecień 2023 roku Niemcy...
Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...
Facebook
YouTube