Instrumentalizacja państwa prawnego przez instytucje europejskie

Instrumentalizacja państwa prawnego przez instytucje europejskie

Demokracja w oryginale Jak zauważył Giovanni Sartori: „Słowo demokracja należy koniecznie stosować w znaczeniu, które odnosi się do jego historycznego i semantycznego znaczenia, w sposób, który nie wprowadza w błąd”[1]. Ponieważ art. 1 francuskiej konstytucji z 1958...
Lewicowa ofensywa w Europie

Lewicowa ofensywa w Europie

Wprowadzenie Raport ma cztery główne cele badawcze. Po pierwsze, pokazać założenia strategii proponowanej przez myślicieli lewicowych pod koniec XX wieku. Wraz z upadkiem bloku państw komunistycznych i popularnością doktryny neoliberalnej oraz neokonserwatyzmu w USA i...
Niemiecka perspektywa integracji europejskiej

Niemiecka perspektywa integracji europejskiej

Wstęp Republika Federalna Niemiec (RFN) odegrała kluczową rolę w procesie integracji europejskiej. Siły polityczna (widoczna w zaangażowaniu prominentnych polityków niemieckich w procesy decyzyjne na najwyższych szczeblach europejskich) i gospodarcza Niemiec,...
Facebook
YouTube