KOLEGIUM EUROPA

CEL

Kolegium Europa jest programem dla przyszłych dyplomatów, ekspertów i specjalistów ds. europeistyki, stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa.

To przede wszystkim praktyczna forma kształcenia skierowana do studentów i absolwentów stosunków międzynarodowych, europeistyki, politologii, socjologii, ekonomii, prawa, administracji i bezpieczeństwa.

 

Program ma charakter wykładowo-warsztatowy.

Celem Kolegium Europa jest pogłębienie przez uczestników wiedzy w zakresie zjawisk oraz procesów politycznych, społecznych i ekonomicznych, które zachodzą w Unii Europejskiej, a także nabycie praktycznych umiejętności diagnozowania i prognozowania europejskich mechanizmów decyzyjnych. Wśród prowadzących Kolegium Europa znajdują się wykładowcy renomowanych polskich uczelni, praktycy z obszaru sektora publicznego, dyplomacji, bezpieczeństwa oraz liderzy sektora prywatnego.

 

Kolegium Europa w znacznym stopniu przyczynia się także do poszerzania wiedzy w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej, tj. ekonomicznych aspektów obecności w Unii Europejskiej, wartości i demokracji, prawnych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, współczesnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej oraz zagadnień dotyczących społeczno-kulturowych aspektów w Unii Europejskiej.

 

REKRUTACJA

Zostań uczestnikiem Kolegium Europa!

DRODZY STUDENCI i ABSOLWENCI stosunków międzynarodowych, europeistyki, politologii, socjologii, ekonomii, prawa, administracji, bezpieczeństwa!

Mamy dla Was zaproszenie do drugiej edycji programu Kolegium Europa.

Centrum Badań Polityki Europejskiej Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza rekrutację do drugiej edycji programu Kolegium Europa!

 

Rekrutacja rozpoczyna się 12 stycznia 2023 r. i potrwa do 12 lutego 2023 r.

To idealna okazja:

  • dla osób chcących poznać procesy zachodzące w Unii Europejskiej od strony praktycznej;
  • dla osób, które chcą poznać ekspertów m.in. w zakresie prawa unijnego, protokołu dyplomatycznego;
  • dla osób, którym bliskie są wartości ojców Unii Europejskiej, słusznego prawa, patriotyzmu, dobra wspólnego oraz poszanowania tradycji;
  • dla osób, które chcą poznać wizje przyszłości Unii Europejskiej;
  • dla osób, którym bliska jest idea współpracy państw członkowskich, jako suwerennych państw działających w zmieniającej się architekturze europejskiej i globalnej;
  • dla osób, które chcą wyjechać do Brukseli na wizytę studyjną, aby w praktyce zapoznać się z pracą instytucji unijnych i osób tam zatrudnionych.

 

Program skierowany jest do studentów oraz młodych absolwentów (do pięciu lat po studiach).

Udział w programie Kolegium Europa jest bezpłatny!

 

Wymagania dotyczące rekrutacji:

1. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego – https://forms.gle/5m2vXTfkZMsB2dcR9
2. Dołączenie do formularza CV, eseju oraz listów rekomendacyjnych, np. od organizacji pozarządowych lub opiekunów naukowych
3. Rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami online lub stacjonarnie.

 

Szczegóły dotyczące przygotowania eseju:

1. Wybór jednego z trzech wskazanych tematów:

a. Czy Polska powinna wejść do strefy euro? Plusy i minusy przyjęcia waluty euro.
b. Czy prawo unijne ma zawsze pierwszeństwo przed prawem krajowym państw członkowskich?
c. Jak powinna wyglądać polityka UE w obliczu agresji Rosji na Ukrainę? Czy obecne działania UE można ocenić jako wystarczające?

2. Około 5000 znaków ze spacjami
3. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12
4. Interlinia 1,5
5. Marginesy normalne

 

 

PROGRAM

I. 5 ZJAZDÓW STACJONARNYCH W WARSZAWIE, WIZYTA STUDYJNA W BRUKSELI ORAZ KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROGRAM

W ramach programu przewidziany jest wyjazd do Brukseli i poznanie funkcjonowania instytucji europejskich.

II. WARSZTATY I SEMINARIA

Wśród prowadzących zajęcia znajdują się wykładowcy renomowanych polskich uczelni, praktycy z obszaru administracji publicznej, dyplomacji, bezpieczeństwa, prawnicy, a także liderzy sektora prywatnego. W ramach prowadzonych warsztatów będziemy doskonalić nasze kompetencje miękkie pod okiem wykwalifikowanych trenerów! Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę w zakresie procedur aplikowania do pracy w instytucjach Unii Europejskiej.

 

III. PRACA PROJEKTOWA Z INNYMI STUDENTAMI

W ramach Programu będziesz mieć możliwość realizacji własnego projektu we współpracy z innymi uczestnikami Kolegium Europy.

IV. UDZIAŁ W SPOTKANIACH Z GOŚĆMI SPECJALNYMI

Podczas każdego zjazdu pojawi się gość specjalny, który chętnie odpowie na pytania uczestników i podzieli się własnymi doświadczeniami.

V. POTWIERDZENIE KOMPETENCJI W POSTACI CERTYFIKATU

Każdy uczestnik, który ukończy program otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności

i ukończenie Kolegium Europy.

VI. POSZERZENIE WIEDZY Z ZAKRESU ZJAWISK POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMICZNYCH

Jest to niepowtarzalna szansa na zdobycie umiejętności pożądanych na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

 

WYKŁADOWCY

Biorąc udział w programie, masz niepowtarzalną okazję poznać wykładowców Kolegium Europa, którzy są wybitnymi naukowcami i specjalistami z różnych obszarów działalności Unii Europejskiej.

 

HARMONOGRAM

Kolegium Europa to pięć weekendowych zjazdów szkoleniowych odbywających w Warszawie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom spoza Warszawy bezpłatne zakwaterowanie oraz wyżywienie .

Pierwszy zjazd odbędzie się na początku marca 2023 r.

Podczas każdego zjazdu zaplanowane jest spotkanie z gościem specjalnym. Dodatkowo w maju
odbędzie się wizyta studyjna w Brukseli, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość odwiedzenia najważniejszych instytucji Unii Europejskiej i poznania specyfiki ich działania. Podczas wizyty spotkamy się z wieloletnimi przedstawicielami zarówno z Polski, jak i Europy.

Podsumowaniem programu będzie konferencja, podczas której uczestnicy zaprezentują rezultaty swojej pracy.

 

 

Terminy:

04-05.03.23 r.
18-19.03.23 r.
01-02.04.23 r.
22-23.04.23 r.
Maj-wyjazd do Brukseli
10-11.06.23 r.
01-02.07.23 r. konferencja, podczas której uczestnicy Kolegium Europy zaprezentują przygotowane w trakcie programu raporty oraz uroczysta gala z wręczeniem certyfikatów.

Facebook
YouTube