Projekt poświęcony analizie przestępczości podatkowej w zakresie VAT oraz charakterystyce rozwiązań prawnych na obszarze Polski i innych krajów Unii Europejskiej służących jej wykrywaniu oraz zwalczaniu. Przeprowadzona charakterystyka porównawcza rozwiązań systemowych oraz efektywności pozwala na kompleksową ocenę ich skuteczności. Projekt zawiera także wnioski i konkluzje wskazujące na potencjalne nowe rozwiązania umożliwiające udoskonalenie systemu ścigania przestępstw vatowskich. Są to postulaty legislacyjne, analityczne oraz systemowe wynikające z dogłębnej analizy rozwiązań europejskich. Projekt ocenia także sprawność organów, weryfikację gromadzonych przez nie danych oraz skuteczność ich wykorzystania w praktyce. Wnioski badawcze projektu zostały przedstawione w kompleksowym Raporcie poświęconym przyczynom zatrzymania dalszego ograniczania luki vatowskiej. Ukazuje przekrojowo cały system zwalczania przestępczości vatowskiej, a także oddziaływanie regulacji unijnych na polskie rozwiązania, co stanowi nowość w polskiej debacie naukowej poświęconej problematyce VAT.

Czas realizacji: 17.05.2021 r. – 31.08.2021 r.

 

Facebook
YouTube