Projekt poświęcony wysoce aktualnemu w dzisiejszej debacie publicznej zagadnieniu tożsamości konstytucyjnej, wywodzonemu z art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Projekt ma również na celu przełamać naukowy monopol zachodnioeuropejskich badaczy w dziedzinie badań nad zagadnieniem tożsamości konstytucyjnej Europy. Wielonarodowy zespół reprezentujący nie tylko państwa członkowskie, ale także sąsiadujące i aspirujące do członkostwa w UE przedstawił wielopłaszczyznowy obraz rozwiązań prawnych wspólnych dla Europy Środkowej, zarazem unikatowych w skali kontynentu. Dokonano szerokiej analizy historycznej, politycznej, prawnej oraz kulturowej. Wskazano także na zagrożenia aksjologicznego ładu państw Europy Środkowej, zarówno znanych z przeszłości jak również nowych. Temat jest niezwykle aktualny ze względu na ostry spór toczący się między Unią Europejską a jej państwami członkowskimi o prymat i rolę ustawy zasadniczej. Celem projektu jest wydanie kompleksowej monografii „Tożsamość konstytucyjna a aksjologia UE – perspektywa państw Europy Środkowej” / „Constitutional identity and EU axiology – perspective of Central European States”.

Czas realizacji: 17.03.2021 r. – 15.09.2021 r.

 

Facebook
YouTube