Projekt przekrojowo ukazuje wpływ instrumentów prawnych przeciwdziałających pandemii COVID-19 na podstawowe prawa i wolności społeczne w Europie. Oprócz zestawienia stosowanych obostrzeń, natężenia ograniczeń i ich odbioru społecznego, przedstawiony został ich bezpośredni wpływ europejskie społeczeństwa. Dotyczy on nie tylko gospodarki i przedsiębiorców, ale także na zachowania społeczne, turystykę, religię. Opisano także narzędzia pomocy publicznej, współdziałanie władz i społeczeństw, ujawnione niedoskonałości oraz wadliwe mechanizmy reagowania. Celem projektu jest przedstawienie optymalnego modelu prawnego przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii, bez nadmiernej ingerencji w prawa i wolności społeczeństwa.

Czas realizacji: 1.08.2021 r. – 28.02.2022 r.

 

Facebook
YouTube