Projekt analizuje zjawiska, tendencje i procesy, które odbywają się współcześnie w Europie a dotyczą różnych aspektów konsolidowania (centralizowania) Unii Europejskiej i nadawania jej (w drodze praktyki lub regulacji prawnych, zarówno z zakresu prawa pierwotnego, jak i wtórnego) cech tworu co najmniej para-federacyjnego. Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: a) przegląd i szczegółowa charakterystyka idei, doktryn, pomysłów oraz wszelkiego rodzaju koncepcji politycznych postulujących pogłębienie i zacieśnienie procesów integracyjnych mających miejsce w obrębie Unii Europejskiej; b) przedstawienie projektów prawnych regulacji, które realizują postulat centralizacji Unii Europejskiej; c) przedstawienie i omówienie praktyki funkcjonowania Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, która potwierdzałaby występowanie tendencji zmierzających do powstania federacji lub para-federacji; d) charakterystyka szczegółowych przejawów dążeń centralizacyjnych (formalizacyjnych) występujących w poszczególnych obszarach funkcjonowania Unii Europejskiej; e) odniesienie elementów federalistycznych występujących w Unii Europejskiej do klasycznych założeń doktrynalnych państwa federalnego i odpowiedź na pytanie czy ewentualna federacja unijna byłaby powtórzeniem modelu istniejącego czy wykreowałaby nowy model federacji; f) wskazanie perspektywy i wszystkich czynników wpływających na konsolidowanie Unii Europejskiej według wzorca federacyjnego.

Facebook
YouTube