Na łamach Portalu Defence24 przedstawiono bardzo ciekawą analizę opublikowanej niedawno niemieckiej strategii bezpieczeństwa narodowego. Ze strategią tą warto się zapoznać bliżej, ponieważ tworzy ona spójny i wspólny projekt z forsowanymi w UE zmianami traktatowymi. Wszystkie one zmierzają do powstania  niemieckiego imperium kontynentalnego.

W swojej strategii zachodni sąsiedzi Polski skupiają się na trzech kluczowych kwestiach, którymi w ich ocenie są: zabezpieczenie przed wojną, nieskrepowany rozwój gospodarczy i społeczny oraz polityka klimatyczna. Z pozoru to nic nowego, ale pod tymi hasłami kryje się z jednej strony fundamentalna zmiana niemieckiej polityki bezpieczeństwa, z drugiej zaś jawne dążenie do sfinalizowania projektu europejskiego na niemieckich warunkach. Obie te kwestie są ze sobą funkcjonalnie powiązane.

Opublikowany dokument zapowiada próbę sfinalizowania projektu europejskiego przy wykorzystaniu tych samych narzędzi, które wykorzystały Prusy w procesie prowadzącym do zjednoczenia Niemiec w 1871 r. Były nimi wtedy: integracja gospodarcza, w tym celna i prawna (Niemiecki Związek Celny założony w 1834 r.), integracja polityczna (prowadzenie przez Prusy polityki zagranicznej w imieniu całej Rzeszy po „wyrzuceniu” zeń Austro-Węgier w wyniku wygranej wojny w 1866 r.) oraz integracja militarna (patrz dostosowanie struktury i systemu dowodzenia armii poszczególnych państw niemieckich do pruskiego systemu dowodzenia, co umożliwiło wygranie Prusom wojny z Francją w latach 1870-71).

Narzędzia zastosowane wtedy przez Prusy wobec państw niemieckich są tożsame z tymi stosowanymi teraz przez Niemcy w procesie integracji europejskiej. Przekładając je na obecną sytuację, należy podkreślić, że integracja gospodarcza w ramach UE jest już w praktyce dokonana, czego emanacją jest wspólny rynek, swobodny przepływ ludzi, usług i kapitału, a także wspólna przestrzeń celna i prawna. W celu dalszej integracji, wieńczącej sukcesem projekt europejski, zapowiedziano w strategii budowę wspólnej armii europejskiej (instrument integracji militarnej), wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (integracja militarna i polityczna) oraz dążenie do stopniowej rezygnacji z weta w unijnych procesach decyzyjnych (znów integracja polityczna). Największe korzyści czerpią z tego Niemcy, często kosztem mniejszych państw europejskich.

W strategii Niemcy akcentują gotowość do współpracy z państwami przywiązanymi do innych wartości, o ile akceptują one kształt porządku międzynarodowego proponowanego przez Niemcy. Jak już wspomniano, istotą tego porządku ma być podział świata na kilka wielkich przestrzeni polityczno-gospodarczych, w tym amerykańską, chińską i oczywiście niemiecką. Z perspektywy historycznej oznaczałoby to urzeczywistnienie idei niemieckiego imperium kontynentalnego zbudowanego na wartościach cywilizacji bizantyńskiej, w której według Feliksa Konecznego wszystkie zasoby przestrzeni imperialnej mają pracować w sposób skoordynowany i planowy na rzecz ciągłego wzmacniania potęgi imperium zdominowanego przez Niemcy. Niestety, należy pamiętać, że w tej cywilizacji celem jest potęga i władza, a nie ludzkie szczęście. W tym świecie nie ma miejsca dla Europy ojczyzn bazującej na szukających kompromisu państwach narodowych, pozbawionych dążeń imperialnych. 

Tak jak w pierwszej połowie XX w. Niemcy dążyły do usunięcia z Europy wpływów anglosaskich (I wojna światowa), a następnie anglo-amerykańskich i sowieckich (II wojna światowa), tak obecnie dążą do usunięcia z Europy Stanów Zjednoczonych z jednej, a Rosji z drugiej strony. Sprzyja temu znakomicie zarówno wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, jak i militarna słabość Rosji, która być może pozwoli Niemcom na wydarcie Ukrainy z przestrzeni zdominowanej przez Rosję. To bardzo niebezpieczny moment. Z perspektywy historii, najlepszej nauczycielki życia, nie możemy zapominać, że gdy Niemcy współpracowały z Rosją, Polska znikała z mapy, a gdy państwa te rywalizowały, Europa Środkowo-Wschodnia stawała się krwawą areną ich konfrontacji militarnej. Wszyscy muszą zrozumieć, że kolejny niemiecki projekt imperialny może skończyć się tak samo. 

 

Pełna analiza dokumentu zob.: https://defence24.pl/geopolityka/nowy-porzadek-europy-niemiecka-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-opinia

Facebook
YouTube