Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) szczegółowa charakterystyka fenomenu brexitu jako dobrowolnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – przestawienie jego przebiegu i konsekwencji – prawnych, politycznych i socjoekonomicznych; 2) przeprowadzenie analizy oraz wskazanie w jaki sposób kształtuje się rywalizacja niemiecko-francuska w Unii Europejskiej po brexicie; 3) przeprowadzenie analizy jakie są zagrożenia i jakie szanse związane z rywalizacją francusko-niemiecką w Unii Europejskiej po brexicie dla suwerennego funkcjonowania państw narodowych w obrębie Unii Europejskiej; 4) przeprowadzenie analizy oraz zilustrowanie jak kształtują się perspektywy integracji państw oraz rozszerzenia Unii Europejskiej na kraje kandydujące w dobie przyspieszonych procesów integracji i globalizacji po brexicie.

Facebook
YouTube