Przedmiotem procesu badawczego jest w szczególności: 1) określenie zakresu pojęcia Europa Środkowa; 2) przedstawienie specyfiki państw Europy Środkowej jako państw członkowskich lub kandydujących do Unii Europejskiej ze wskazaniem aspektów praktycznych i formalnych; 3) analiza dotychczasowej praktyki aktywności europejskiej państw Europy Środkowej ze wskazaniem cech powtarzalnych i porównywalnych oraz cech odrębnych; 4) wskazanie cech różnicujących stosunek państw Europy Środkowej do funkcjonowania Unii Europejskiej;; 5) analiza zdolności i możliwości podejmowania przez państwa Europy Środkowej działań koalicyjnych i stowarzyszeniowych ze wskazaniem aspektów praktycznych i formalnych; 6) wskazanie kierunków zmian polityki państw europejskich, zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej, których wymagają lub oczekują państwa Europy Środkowej; 7) wskazanie, jak wojna na Ukrainie przedefiniowała politykę bezpieczeństwa państw Europy Środkowej.

Facebook
YouTube