Publikacja stanowi tłumaczenie monografii K. Lenaerts, J. José A. Gutiérrez-Fons, Les méthodes d`interprétation de la Cour de justice de l`Union européenne (Bruylant, Bruxelles 2020) .

Przedmiotem monografii, jest wielowątkowa i zakorzeniona w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej analiza metod wykładni prawa Unii z perspektywy ustrojowej. Autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa Unii, dogłębnie omawiają proces kształtowania metod wykładni prawa Unii oraz, w oparciu o bogate orzecznictwo, przedstawiają ich stosowanie w praktyce Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„Książka K. Lenaertsa i J.A. José A. Gutiérreza przybliża nas z pewnością do zrozumienia tego, czym jest obecny porządek prawny Unii, jakie są mechanizmy jego kształtowania, a także stojące przed nim wyzwania. Ważnym przesłaniem wynikającym z refleksji, które tam odnajdujemy, jest teza, że mądra i racjonalna wykładnia prawa unijnego musi być zawsze oddzielona od polityki, a jej wyniki nie wynikają z arbitralnych ocen sędziowskich, ale są rezultatem długiego procesu kształtowania się i doskonalenia metod interpretacji oraz sposobu rozumienia najważniejszych zasad i wartości, na których opiera się Unia Europejska” (z przedmowy prof. dr hab. M. Safjana).

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/metody-wykladni-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-2106873

Facebook
YouTube