W publikacji przedstawiono różnorodność zagadnień związanych z problematyką rodziny – jej prawami w kontekście funkcjonowania w cywilizacji europejskiej. Zaprezentowane analizy koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z rozwojem rodziny, potencjałem, który w niej tkwi, a także z trudnościami, jakich może ona doświadczać. Analizując problematykę rodziny w cywilizacji europejskiej, należy pamiętać o rożnych modelach rodziny, które wykształciły się w toku historycznych i demograficznych przemian. Od modelu rodziny w danym państwie zależy kierunek rozwoju polityki rodzinnej.

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/prawa-rodziny-w-cywilizacji-europejskiej-2127777

Facebook
YouTube