Publikacja porusza aktualne problemy z zakresu rozstrzygania kolizji prawnych na styku prawa krajowego i unijnego przez najwyższe instytucje sądowe. Problem właściwości TSUE i TK ujawnił się zwłaszcza w obliczu trwających postępowań przeciwko Polsce w związku z naruszeniem prawa unijnego oraz wniosków kierowanych przez uprawnione podmioty do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją przepisów traktatowych UE Ostatecznym rozwiązaniem mogłoby okazać się wyjście Polski z Unii Europejskiej. Publikacja stanowi zatem próbę wskazania możliwych dróg do osiągnięcia kompromisu.

https://www.naukowa.pl/Ksiazki/model-harmonijnej-wspolpracy-miedzy-trybunalem-konstytucyjnym-i-sadami-konstytucyjnymi-panstw-czlonk-2011194

Facebook
YouTube