Lewicowa ofensywa w Europie

Lewicowa ofensywa w Europie

Wprowadzenie Raport ma cztery główne cele badawcze. Po pierwsze, pokazać założenia strategii proponowanej przez myślicieli lewicowych pod koniec XX wieku. Wraz z upadkiem bloku państw komunistycznych i popularnością doktryny neoliberalnej oraz neokonserwatyzmu w USA i...
Niemiecka perspektywa integracji europejskiej

Niemiecka perspektywa integracji europejskiej

Wstęp Republika Federalna Niemiec (RFN) odegrała kluczową rolę w procesie integracji europejskiej. Siły polityczna (widoczna w zaangażowaniu prominentnych polityków niemieckich w procesy decyzyjne na najwyższych szczeblach europejskich) i gospodarcza Niemiec,...
Nowy pakt migracyjny UE

Nowy pakt migracyjny UE

I. Uwagi wprowadzające W 2015 r. nastąpił znaczny wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granic UE. Według danych Frontexu, unijnej agencji ds. granic, doszło wtedy do ponad 1,8 miliona nielegalnych przekroczeń granic UE, czyli najwięcej w dotychczasowej historii. Od...
Polityka Niemiec wobec państw Europy Środkowej

Polityka Niemiec wobec państw Europy Środkowej

Streszczenie Jednym z efektów ubocznych tragicznego ataku Rosji na Ukrainę jest zmiana niemieckiej polityki wschodniej, która polega nie tylko na spóźnionej rewizji stosunków z Rosją, ale również na dekonstrukcji pojęcia Wschodu, którym dotąd zbiorczo określani był...
Facebook
YouTube