Formaty współpracy państw Europy Środkowej

Formaty współpracy państw Europy Środkowej

Państwa Europy Środkowej tak, jak bardzo różnią się między sobą – mimo znaczących cech wspólnych – tak prowadzą zróżnicowaną i wielopłaszczyznową politykę. Nawet (a może zwłaszcza?) państwa bezpośrednio sąsiadujące ze sobą mają odmienne podejście do zasadniczych ze...
Mowa nienawiści w przekazie internetowym a wolność słowa

Mowa nienawiści w przekazie internetowym a wolność słowa

1. Wprowadzenie. Zjawisko mowy nienawiści w perspektywach językoznawczych, medioznawczych i socjologicznych.   Zjawisko mowy nienawiści ma niewątpliwie wielowiekową historię, jednak dopiero w ostatnich latach termin ten pojawił się w obiegu powszechnym, zyskał...
Imperialny ład międzynarodowy

Imperialny ład międzynarodowy

Imperium Napoleona opierało się na systemie aneksji i konglomeracie państw wasalnych wobec Francji – głównego centrum gospodarczego Europy – w stosunku do której pełniły rolę zaplecza gospodarczego i militarnego. System ten zawierał w sobie pierwiastki samodestrukcji...
Stan i perspektywy prawicy w Europie

Stan i perspektywy prawicy w Europie

Przez długie dziesięciolecia po II wojnie światowej rytm europejskiej polityki wyznaczała dominacja centroprawicy i centrolewicy, naprzemienne rządy chadeków i socjalistów. Współcześnie model ten personifikowała wieloletnia kanclerz Niemiec Angela Merkel, która przez...
Facebook
YouTube