Agitacja wyborcza w świetle prawa Unii Europejskiej: kontrola i interwencja w polityce wewnętrznej państwa członkowskiego

Agitacja wyborcza w świetle prawa Unii Europejskiej: kontrola i interwencja w polityce wewnętrznej państwa członkowskiego

Zagrożenia Cyfrowej Rewolucji Współczesne czasy cyfryzacji, choć oferują nieograniczone możliwości komunikacji, niosą ze sobą również znaczące zagrożenia dla tradycyjnych procesów demokratycznych. Media społecznościowe, które mogłyby służyć jako narzędzie do edukacji...
Polskie wybory a relacje Polski z UE

Polskie wybory a relacje Polski z UE

Zakończone w wybory parlamentarne kreują nową przestrzeń dla stosunków Polski z Unią Europejską. Z jednej strony podkreślić należy, że utrzymało się wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które trzeci raz z rzędu osiągnęło najlepszy wynik wyborczy. Z drugiej...
Polska  w rankingach rule of law

Polska  w rankingach rule of law

Coroczny raport Unii Europejskiej na temat praworządności w państwach członkowskich tradycyjnie, bo już po raz trzeci, formułuje ogólne, jeśli nie ogólnikowe zastrzeżenia pod adresem Polski, wskazując na m.in. na „obawy co do stanu praworządności i demokracji”,...
Nowa geopolityka Unii Europejskiej

Nowa geopolityka Unii Europejskiej

Daniela Schwarzer, kierująca niemieckim wpływowym think tankiem DGAP, opublikowała jakiś czas temu w czasopiśmie „Internationale Politic Quarterly” artykuł poświęcony „Geopolitycznemu momentowi Europy”. Warty jest on uwagi, podobnie jak cały numer kwartalnika...
Pakiet reform traktatowych w Unii Europejskiej

Pakiet reform traktatowych w Unii Europejskiej

12 października w Komisji Konstytucyjnej Parlamentu Europejskiego miała być przedstawiona i głosowana zgłoszona wcześniej przez tandem niemiecko-francuski propozycja głębokiej rewizji traktatów europejskich. Propozycja ta ma realizować hasło „więcej integracji” i ma...
Facebook
YouTube