Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Droga Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Upadek komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej pod koniec lat 80. XX w. spowodował, że państwa byłego bloku wschodniego zwróciły się w stronę rozwiniętych Wspólnot Europejskich. Tym samym, integracja Polski ze strukturami unijnymi postrzegana była generalnie jako...
Komisja Europejska wobec tzw. federalizacji UE

Komisja Europejska wobec tzw. federalizacji UE

W przemówieniu wygłoszonym jeszcze jako kandydatka do tej funkcji w dniu 16 lipca 2019 roku Ursula von der Layen przedstawiła swoją wizję Unii Europejskiej, skupiając się przede wszystkim na implantowaniu w Europie założeń ideologii klimatycznej (uczynienie do 2050...
35 lat od Okrągłego Stołu

35 lat od Okrągłego Stołu

5 kwietnia 2024 r. minęła 35 rocznica zakończenia obrad Okrągłego Stołu. 7 kwietnia z kolei upłynęło 35 lat od tzw. noweli kwietniowej do Konstytucji PRL. Obydwa wydarzenia są w polskiej narracji historyczno-politycznej najczęściej identyfikowane jako momenty...
Facebook
YouTube