Agitacja wyborcza w świetle prawa Unii Europejskiej: kontrola i interwencja w polityce wewnętrznej państwa członkowskiego

Agitacja wyborcza w świetle prawa Unii Europejskiej: kontrola i interwencja w polityce wewnętrznej państwa członkowskiego

Zagrożenia Cyfrowej Rewolucji Współczesne czasy cyfryzacji, choć oferują nieograniczone możliwości komunikacji, niosą ze sobą również znaczące zagrożenia dla tradycyjnych procesów demokratycznych. Media społecznościowe, które mogłyby służyć jako narzędzie do edukacji...
Polskie wybory a relacje Polski z UE

Polskie wybory a relacje Polski z UE

Zakończone w wybory parlamentarne kreują nową przestrzeń dla stosunków Polski z Unią Europejską. Z jednej strony podkreślić należy, że utrzymało się wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które trzeci raz z rzędu osiągnęło najlepszy wynik wyborczy. Z drugiej...
Polska  w rankingach rule of law

Polska  w rankingach rule of law

Coroczny raport Unii Europejskiej na temat praworządności w państwach członkowskich tradycyjnie, bo już po raz trzeci, formułuje ogólne, jeśli nie ogólnikowe zastrzeżenia pod adresem Polski, wskazując na m.in. na „obawy co do stanu praworządności i demokracji”,...
Facebook
YouTube