System powszechnej obrony w Estonii

System powszechnej obrony w Estonii

Podstawowe założenia estońskiego modelu kompleksowego podejścia do obrony narodowej ujęte są w Koncepcji Bezpieczeństwa Narodowego Estonii przyjętej w 2017 roku. Informacje dotyczące założeń wykonawczych dostępne są w jawnej części narodowych planów rozwoju obrony na...
Równość płci jako zasada podstawowa UE

Równość płci jako zasada podstawowa UE

Zakaz dyskryminacji oraz równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych zasad, na których oparta jest Unia Europejska. Ramy prawne równego traktowania kobiet i mężczyzn (EU gender equality law) rozwijają się od samego początku kształtowania się...
Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...
Facebook
YouTube