Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny i jego ochrona

Dialog demokratyczny odgrywa kluczową rolę w każdym demokratycznym społeczeństwach. Jest on procesem, który zapewnia swobodną wymianę różnorodnych, niekiedy dalece spluralizowanych poglądów, opinii i idei. Jednak dialogu w społeczeństwie demokratycznym nie można...
Kultura europejska czy kultury europejskie?

Kultura europejska czy kultury europejskie?

Niemożliwym jest zdefiniowanie ducha czy też istoty Europy, ponieważ – jako taki – nigdy on nie istniał. Próba jego zidentyfikowania oznaczałaby w istocie zafałszowanie, gdyż Europa „to określony ciąg wybranych czynników, zjawisk i procesów, których sprowadzenie do...
Facebook
YouTube